YAMK-koulutukset

Tutustu YAMK-koulutuksiin

KAMKin Master School ylemmistä amk -tutkinnoista (YAMK).  Koulutukset ovat työelämän kehittämistutkintoja, joista hyötyvät sekä Sinä että työnantajasi. Koulutukset antavat mahdollisuuden kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi ja mahdollisuuden etsiä entistä haastavampia työtehtäviä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisiin virkoihin ja tehtäviin saman kelpoisuuden kuin tiedekorkeakoulujen ylempi korkeakoulututkinto. Opintojen laajuus on koulutusalasta riippuen 60–90 opintopistettä ja opiskelu tapahtuu pääosin työn ohessa monimuotokoulutuksena.

Opinnot tukevat osaamisesi kehittymistä vaativiin asiantuntija-, esimies-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Koulutuksissa painottuvat johtamis-, kehittämis-, ja innovaatio-osaaminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen, kansainvälistyminen, tulevaisuuden kilpailukyvyn parantaminen ja verkostoituminen.

Opiskellessasi KAMKissa: Saat henkilökohtaista ohjausta, verkostoidut muiden alojen ammattilaisten kanssa, saat vahvan tietoperustan ja käytännönläheiset työkalut oman alasi kehittämis- ja johtamistehtäviin.  Luvassa on uuden oppimista ja soveltamista työyhteisöön, haasteita ja mahdollisuuksia, verkostoitumista ja uusia kokemuksia.

 • Tekniikka

Energiamurroksen johtaminen, Insinööri YAMK

Hakuaika

28.8.-11.9.2024

Lisää tietoa

 • Liikunta

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Liikunnanohjaaja YAMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa

 • Business
 • Liiketalous

Master of Engineering Degree in Game Business Management, part-time

Lisää tietoa

 • Business

Master’s Degree in Game Business Management, full-time

Hakuaika

8.1.-22.1.2025

Lisää tietoa

 • Business

Master’s Degree in Game Business Management, part-time

Lisää tietoa

 • Business

Master’s Degree in Global Business Management, full-time

Hakuaika

8.1.-22.1.2025

Lisää tietoa

 • Business

Master’s Degree in International Business Management, part-time

Lisää tietoa

 • Matkailu

Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, Restonomi YAMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa

 • Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa

 • Tekniikka

Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri YAMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa

 • Liiketalous

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen, Tradenomi YAMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa

 • Sosiaali- ja terveysala

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä, Sosiaali- ja terveysalan YAMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa

 • Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus, Tradenomi YAMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa

 • Liiketalous

Vastuullinen liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, Tradenomi YAMK

Hakuaika

11.3.-25.3.2025

Lisää tietoa