Turvallisuus

Meidän kampus – turvallinen kampus

Kajaanin ammattikorkeakoulu panostaa kokonaisturvalliseen kampukseen.
Meille turvallinen kampus tarkoittaa kokonaisturvallisuuden huomioon ottamista. Eli kaikkia niitä perinteisiä turvallisuuden osa-alueita, sekä erityisesti myös sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden tunteen sekä hyvän ja avoimen kampusyhteisön ilmapiirin huomioon ottamista turvallisuustyössämme. Haluamme parantaa turvallisuutta erityisesti luomalla hyvinvointia.

Turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työympäristö on meidän kaikkien yhteinen asia; turvallisuus kuuluu kaikille.
Turvallisuustyön päävastuu on rehtorilla. Hänen apunaan toimii eri toimijoista koostuva turvallisuustyöryhmä. Haluamme myös, että turvallisuustyöhön pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan kaikki kampusalueella toimivat opiskelijat sekä henkilökunta.

Teemme ennakoivaa turvallisuustyötä.
Järjestämme opiskelijoillemme ja henkilökunnallemme turvallisuuteen liittyvää koulutusta ja harjoituksia. Aloittaville opiskelijaryhmille pidämme turvallisuusinfoja. Turvallisuuteen liittyvää tietoa ja ohjeita saat lisää mm. intranetista, eri puolilla kampusta olevilta ilmoitustauluilta ja turvallisuuskansioista sekä info-TV:sta.

Meille hyvä laatu merkitsee myös turvallisuustyön ottamista osaksi päivittäistä toimintaamme. Haluamme tarjota opiskelijoillemme ja henkilökunnallemme turvallisen, terveellisen ja viihtyisän opiskelu- ja työskentely-ympäristön.

Kehitämme turvallisuustoimintojamme koko ajan. Sinä voit myös osallistua ja vaikuttaa oman kampusalueesi turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen. Turvallisuushavaintolomakkeella voit ilmoittaa meille turvallisuuteen liittyvästä kehittämisideasta, havaitsemastasi puutteesta tms.

Turvellisuuspäällikkö
Pekka Vaarala
turvallisuuspaallikko@kamk.fi