Stipendirahasto

Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahasto

Kajaanin ammattikorkeakoulu myöntää stipendirahastostaan valmistuville opiskelijoille stipendejä tunnustuksena hyvistä suorituksista. Stipendirahaston varat koostuvat ammattikorkeakoulun alojen rahastoista sekä yritysten ja yhteisöjen antamista lahjoituksista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa edistävään tarkoitukseen.
Verohallinnon ohjeiden mukaan ainoastaan opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten myönnetyt apurahat ja stipendit voivat olla verovapaata tuloa (TVL 82 §). Veronalaisia ovat mm. opinnäytetyöstä tai työharjoittelusta maksettavat palkat tai työkorvaukset. Näitä ei välitetä stipendirahaston kautta.
Stipendirahastosta myönnettävät stipendit maksetaan verottomina saajilleen, mutta 1000 euroa ja sitä suuremmat stipendilahjoitukset ilmoitetaan verottajalle vuosi-ilmoituksella.

Verovapaan stipendin vastaanottaminen ja maksaminen opiskelijalle
1. Yritys tai yhteisö maksaa stipendilahjoituksensa Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n tilille Kainuun Op FI75 5760 0320 2060 70, viestikenttään: stipendilahjoitus. Lahjoituksesta lähetetään ammattikorkeakoulun stipendirahastonhoitajalle kirje/sähköposti, johon lahjoittaja voi esittää toiveen stipendien jakamisesta esim. jaetaan matkailualan opiskelijoille 4 x 250 euron stipendit, lahjoitus yhteensä 1000 euroa.

2. Ammattikorkeakoulun alojen opettajankokoukset valitsevat stipendien saajat valmistuvista opiskelijoista ja stipendit jaetaan valmistumisjuhlassa.

Työharjoittelusta tai opinnäytetyöstä maksettavat korvaukset:
Yritykset ja yhteisöt maksavat korvaukset tehdystä työstä suoraan opiskelijalle; joko
a) palkkana, jos opiskelija on ollut tai on työsuhteessa ko. yhteisöön, hoitaen ennakonpidätyksen sekä muut työnantajakustannukset.
b) työkorvauksena, mikäli opiskelija ei ole työsuhteessa toimeksiantajaan, hoitaen ennakonpidätyksen (verottajan vuosi-ilmoituksen palkansaajakohtaisessa erittelyssä tunnus H) sekä eläkemaksut (jollei opiskelijalla ole YEL:iä). Työkorvausta ei kuitenkaan voida käyttää harjoittelussa, jossa opiskelija tekee työtä työnantajan tiloissa, työnantajan laitteilla ja työnantajan työnjohto-oikeuden alaisena.

Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahastoon otetaan vastaan ja edelleen luovutetaan vain ylläolevia verovapaita stipendilahjoituksia. Työharjoittelusta tai opinnäytetyöstä maksetut ”palkkastipendit” palautetaan maksajalle takaisin välittömästi.

Tutustu vero-ohjeisiin:

Verohallinnon ohjeet apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus

 

Lahjoituskirjeen voitte lähettää osoitteella:
Kajaanin AMK Oy, Taloushallinto/stipendit, PL 52, 87101 Kajaani.
Lahjoitusviestin voitte lähettää sähköpostilla:
satu.harkonen@kamk.fi tai kajaanin.amk@kamk.fi

Lisätietoja

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi

taloussuunnittelija

Satu Härkönen

henkilöstö- ja taloussihteeri

Eeva Leinonen

Stipendirahasto