Tutkintosääntö

Tutkintosääntö

Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki ja -asetus. Niitä täydentää tutkintosääntö. Tutkintosäännössä on tarkennuksia mm. opiskelijaksi ottamisesta, opetuksen järjestämisestä sekä opinnoista. Tutkintosääntö päivitetään vuosittain ja sen vahvistaa ammattikorkeakoulun hallitus.

Englanninkielinen tutkintotodistuksen liite, Diploma Supplement
Diploma Supplement on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulututkintotodistuksen liite. Liite on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema ja Suomen lainsäädännön mukaan korkeakoulut ovat velvollisia antamaan opiskelijoilleen Diploma Supplementin.

Englannin kielellä annettavassa liitteessä annetaan lisätietoa opiskelijan suorittamista opinnoista, tutkinnon tasosta sekä tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta jatko-opinnoissa ja työelämässä. Tutkintotodistuksen liite helpottaa valmistuneiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista.

Diploma Supplement annetaan automaattisesti ja maksutta kaikille valmistuville opiskelijoille (sekä AMK-tutkinnon että ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet) tutkintotodistuksen yhteydessä. Siihen liitetään englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote eli Transcript of Records, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot ja arvosanat. Diploma Supplement ei ole käännös tutkintotodistuksesta, vaan se on tarkoitettu täydentämään sitä.

Lisätietoa Diploma Supplementistä saat komission sivuilta.

Tutkintosääntö 1.8.2024 alkaen