Organisaatio ja päätöksenteko

Organisoituminen

Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (624/2006) mukaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n yleistä hallintoa ja taloutta johtaa KAMK Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina.

KAMK Oy:n hallitus vastaa strategiasta, talouden ja toiminnan ohjauksesta. Hallituksen tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa, ammattikorkeakoululaissa ja KAMK:n johtosäännössä.

 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus:
Toivo Sistonen, pj
Maarit Ojavuo, varapj
Matti Heikkinen, jäsen
Jukka Juvonen, jäsen
Paavo Keränen, jäsen
Kimmo Kumpulainen, jäsen
Tuomo Kälkäjä, jäsen
Taneli Niskanen, jäsen
Minna Partanen, jäsen

 

KAMK johtoryhmä

KAMK johtoryhmä tukee toimitusjohtaja/rehtoria päätöksenteon valmistelussa.

Johtoryhmään kuuluvat:

Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén
Hallinto- ja talousjohtaja/varatoimitusjohtaja Tuija Postari-Kivistö
Osaamisaluejohtaja Jari Kähkönen / Business- ja Teknologia-osaamisalue
Osaamisaluejohtaja Eija Heikkinen / KAMK Master School, Soteli -osaamisalue
Kehitysjohtaja Mikko Saari / Koulutuksen kehittäminen
Kehitysjohtaja Kimmo Nikkanen / Liiketoiminta
Palvelujohtaja Teija Sievänen / Opinto- ja viestintäpalvelut
IT-palvelujohtaja Miika Lippojoki
TKI-johtaja Mikko Keränen

Toiminnallisen organisaation muodostavat kolme osaamisaluetta, KAMK Master School sekä asiantuntijapalveluita tarjoavat yksiköt kampuspalvelut ja opinto- ja viestintäpalvelut. Mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS on osa KAMKin toimintaa.

KAMKin toiminta

Tutustu KAMKin vuosikertomuksiin, johtosääntöön, toimilupaan ja muihin dokumentteihin.

Toiminta ja dokumentit