Ilmoittautumisen ja maksamisen ehdot

Kajaanin ammattikorkeakoulun maksullisen koulutuksen ilmoittautumisen ja maksamisen ehdot

Ilmoittautumisen ja maksamisen ehdot ovat voimassa 1.4.2023 alkaen maksullisten koulutuksen verkkokaupassa tehdyissä opintoihin ilmoittautumisissa. Tätä ennen tehdyissä opintoihin ilmoittautumisissa noudatetaan aiempia sopimusehtoja.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ylläpitämän maksullisen koulutuksen verkkokaupan käyttämiseen ja KAMKin verkkokaupassa asiakkaan ilmoittautumiseen opintoihin ja opintomaksujen maksamiseen. Asiakkaan on tutustuttava ehtoihin huolellisesti ennen opintoihin ilmoittautumista.

KAMKin avoimen amk:n opintojen hinnat

Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintojen suorittaminen maksaa 15 e/opintotopiste ellei jonkun opintojakson kohdalla ole muuta sovittu (esim. maksuton).

  • Maksukatto on 250 e/lukuvuosi (max 60 op). 250 e maksua voi käyttää 1-30 op:n verran opinnäytetyön ohjaukseen. Opinnäytetyöstä perittävä maksu koskee myös erikseen maksuista vapautuksen saaneita (maksu ei koske KAMK henkilöstöä).
  • Polkuopintojen maksu 250 e/lukuvuosi
  • Harjoittelun tekemisestä avoimessa ammattikorkeakoulussa peritään erikseen 200 e maksu, joka kattaa yhteensä 30 op harjoittelua. Harjoittelumaksu koskee myös maksuista vapautuksen saaneita (maksu ei koske KAMKin henkilöstöä).
  • Maksuvapautus koskee työttömiä ja lomautettuja (erillinen todistus toimitettava opintotoimistoon) sekä KAMKin henkilöstöä
  • Poissaolevaksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat (esim. armeija, äitiysloma ym.) voivat opiskella avoimessa amk:ssa opintoja. Opiskelijat maksavat avoimessa amk:ssa poissaolon aikana normaalit avoimen ammattikorkeakoulun maksut.

 

KAMKin avoimen ammattikorkeakoulun ja erikoistumiskoulutusten opintojen maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (2014/1440, 1 §). Erikoistumiskoulutusten opintomaksu on enintään 120 euroa / opinto-oikeuteen kuuluva opintopiste. Maksullisen koulutuksen verkkokaupassa tarjottavat opinnot voivat olla myös maksuttomia (opintomaksu 0 euroa).

Opintomaksujen lisäksi jotkut opinnot saattavat sisältää kuluja oppimateriaaleista tai -tarvikkeista. Valtioneuvoston asetuksen 2 § mukaan KAMK voi periä näistä maksun omakustannusarvon mukaisesti, mikäli materiaalit tai tarvikkeet jäävät oppijan käyttöön opintojen päätyttyä. Mahdollisista lisäkustannuksista ilmoitetaan aina opintojen tiedoissa ilmoittautumisaikana. KAMK ei ole velvollinen korvaamaan oppijalle aiheutuneita mahdollisia muita kustannuksia kuten esim. verkkoyhteyksistä tai matkoista aiheutuvia kustannuksia.

KAMK pidättää oikeuden opintomaksujen muutokseen ammattikorkeakoulujen toimintaa säätelevien lakien muuttuessa. Uusia hintoja sovelletaan vain ilmoittautumisiin, jotka on tehty muutosten jälkeen.

Opintoihin ilmoittautuminen ja maksaminen

Opintoihin ilmoittaudutaan KAMKin verkkosivuilla, maksullisen koulutuksen ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuakseen asiakkaalla tulee olla voimassa oleva sähköpostiosoite. Ennen ilmoittautumista asiakas tunnistautuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mikäli hänellä on nämä käytössä. Ilmoittautumisen yhteydessä asiakas maksaa opintomaksun verkkomaksuna tai halutessaan tilaa laskun PayTrail verkkokaupasta.

Opintoihin ilmoittautuminen vahvistetaan asiakkaalle lähetettävällä sähköpostiviestillä, jossa luetellaan opinnot, joihin asiakas on ilmoittautunut, opintojen hinta ja että ilmoittautuminen on sitova. Vahvistusviestin saaminen edellyttää, että asiakas on antanut toimivan sähköpostiosoitteen ilmoittautumislomakkeelle.

Opintojen maksuvelvollisuus syntyy, kun asiakas ilmoittautumisen yhteydessä hyväksyy hänelle myönnetyn opiskelupaikan tai myöhemmin ottaa vastaan hänelle tarjotun opiskelupaikan. Mikäli asiakas jonottaa peruutuspaikkaa opintoihin, opintomaksu veloitetaan, kun hän ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan. Maksutavat ilmoitetaan verkkokaupassa ennen ilmoittautumisen/paikan vastaanottamisen vahvistamista.

Verkkokaupan maksullisten opintojen opintomaksun voi aina maksaa välittömänä verkkomaksuna tai valita verkkokaupassa maksuvaihtoehdoksi laskun.

Mahdollisista poikkeuksista (esim. yrityslaskutus) on sovittava etukäteen kirjallisesti KAMKin kanssa ja poikkeukset tulee sopia ennen opintoihin/tapahtumiin ilmoittautumista. Laskutettavissa ilmoittautumisissa laskuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy (Y-unnus 2553600-4).

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Opinto-oikeus

Maksullisen verkkokaupan ilmoittautumisen kautta tulevat asiakkaat otetaan opintoihin joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai muiden valintakriteereiden perustella. Ilmoittautumisjärjestykseen perustuvissa opinnoissa oppija joko saa opiskelupaikan välittömästi tai, mikäli opintojen osallistujamäärä on jo täynnä, oppija jää jonoon odottamaan mahdollisesti vapautuvaa peruutuspaikkaa. Oppijalle ilmoitetaan ilmoittautumisen tulos heti verkkokaupassa ja ilmoittautumisprosessin loppuun viemisen jälkeen sähköpostitse ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Muihin kuin avoimen amk:n valintakriteereihin perustuvissa opinnoissa KAMK valitsee oppijat opintojen tiedoissa julkaistujen valintaperusteiden mukaisesti. Valintatavasta ilmoitetaan sekä verkkokaupassa että ilmoittautumisen vahvistuksessa sähköpostitse. Asiakkaalle ilmoitetaan valintapäätöksestä sähköpostitse valintaprosessin päätyttyä. Opiskelupaikan saaneiden tulee maksaa KAMKin maksullinen koulutus verkkokaupassa, joka on samalla osoitus KAMKille paikan vastaanottamisesta.

Avoimen amk:n opintojaksoissa asiakkaalla on 24 tuntia aikaa vahvistaa opiskelupaikka, riippuen ilmoittautumisen kohteesta. Erikoistumis- ja muissa koulutuksissa aikaraja ilmoitetaan erikseen koulutuksen tiedoissa. Mikäli opintoihin hyväksyttyjä hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, voi hyväksytty asiakas jäädä varasijalle jonoon odottamaan opinnoissa mahdollisesti vapautuvaa peruutuspaikkaa. Mikäli jonoon jääneelle asiakkaalle voidaan tarjota opiskelupaikkaa, tästä ilmoitetaan sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan on vahvistettava opiskelupaikka maksamalla koulutus KAMKin verkkokkaupassa annetun aikarajan puitteissa.

KAMK pidättää oikeuden olla myöntämättä oppijalle opinto-oikeutta tai peruuttaa jo saadun opinto-oikeuden, mikäli asiakas on antanut itsestään vääriä tai virheellisiä tietoja siten, että ne vaikuttavat valintaan. Samoin opinto-oikeus voidaan evätä tai peruttaa mikäli asiakas on aiemmin menettänyt KAMKin opinto-oikeuden opiskeluun soveltumattomuuden tai opiskeluvalmiuksien puuttumisen takia. Opinto-oikeus voidaan evätä tai peruuttaa myös, mikäli asiakas on käytöksellään ja toiminnallaan uhannut KAMKin opiskeluympäristön työrauhaa ja turvallisuutta.

Mikäli asiakas hyväksytään opintoihin, hänelle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus. Opinto-oikeuden piiriin kuuluvat vain ja ainoastaan ne opintojaksojen toteutukset, jotka opintojen kuvauksessa ilmoittautumisaikana on mainittu. Opinto-oikeusaika kestää vain opintojen ilmoittautumistiedoissa mainitun toteutusajan, ellei opintojen tiedoissa ole erikseen muuta mainittu. Mikäli opinto-oikeuden kestoa ei ole erikseen rajattu opintojakson toteutuksessa, niin opintojen suorittamisaikaa on enintään 12 kk. Tämän jälkeen oppijan on ilmoittauduttava ja maksettava opintojakso uudelleen. Asiakas ei voi siirtää opinto-oikeutta seuraavalle opintojen toteutuskerralle tai toisiin opintoihin. Opintojen aloituspäivä on se päivä, joka maksullisen koulutuksen verkkokaupassa on ilmoitettu opintojen ensimmäiseksi päiväksi.

Muutos- ja peruutusoikeus

KAMK pidättää itsellään oikeuden opetussuunnitelmien vaihtumisesta johtuviin muutoksiin opetustarjonnassa. KAMK pidättää itsellään oikeuden muutoksiin opintojen kuvauksissa annettuihin tietoihin opetuksen toteutuksesta, toteutusajasta ja -paikasta sekä opettajista. KAMK pidättää oikeuden peruuttaa opintojen toteutus esim. vähäisen ilmoittautujamäärän takia.

Oppijan ilmoittautuminen avoimen amk:n opintoihin on sitova. Mikäli oppija peruuttaa ilmoittautumisen tai keskeyttää opinnot, niin maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin terveydellisistä syistä. Erikoistumis-, täydennys- ja tilauskoulutusten peruutusehdot julkaistaan erikseen kunkin koulutuksen tiedoissa.

Avoimen amk:n opinnoissa opintomaksun perimisestä voidaan harkinnanvaraisesti luopua tai opintomaksua voidaan kohtuullistaa, mikäli:

  • ilmoittautumisen peruuttaminen tai opintojen keskeyttäminen johtuu sairastumisesta, joka merkittävästi haittaa opintojen suorittamista. Oppijan on toimitettava avoimen amk:n opintotoimistolle lääkärintodistus, joka selvästi osoittaa opiskelukyvyttömyyden.
  • Oppijaksi otettu asiakas saa tutkinto-opiskelijapaikan KAMKista tai toisesta korkeakoulusta ja ilmoittaa peruutuksesta ennen avoimen amk:n opintojen alkua. Asiakkaan on toimitettava avoimen amk:n opintotoimistolle tutkintoon johtavasta koulutuksesta saatu hyväksymiskirje tai -sähköposti

Joidenkin opintojen peruutusehdot saattavat poiketa KAMKin yleisistä peruutusehdoista. Poikkeavat opintojenperuutusehdot on mainittu sekä ilmoittautumisen yhteydessä että sähköpostitse lähetettävässä ilmoittautumisen vahvistuksessa.

Mikäli asiakas on ilmoittanut peruutuksesta sähköpostilla ja hänet tarkistuksessa todetaan oikeutetuksi opintomaksujen palautukseen, hänelle toimitetaan sähköpostitse ohjeet pankkiyhteystietojen ilmoittamista varten. Mikäli KAMK peruu opinnot, maksamattomia opintomaksuja ei peritä ja jo maksetut opintomaksut palautetaan. Tuolloin KAMK ottaa asiakkaaseen yhteyttä sähköpostitse pankkiyhteystietojen ilmoittamista varten.

Maksamattomien opintomaksujen perintä ja opinto-oikeuden menetys

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen ja erikoistumiskoulutusten opintomaksu on julkisoikeudellinen suorite, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman erillistä tuomiota tai päätöstä.

Oppija ei voi saada opinnoistaan opintosuoritusta ennen kuin on maksanut opintojen opintomaksun. KAMK voi harkinnan mukaan evätä opinto-oikeuden avoimen amk:n opinnoissa henkilöltä, jolla on ilmoittautumisajankohtana aiempia maksamattomia opintomaksuja.

Asiakkaan tietojen käyttö ja tietosuoja

KAMK noudattaa tietosuojan osalta voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Maksullisen koulutuksen verkkokaupan kautta opintoihin ilmoittautuneiden asiakkaiden tiedot tallennetaan KAMKin maksullisen koulutuksen palveluun siten kuin opintoihin ilmoittautumisen, opiskelijaksi ottamisen, opintomaksujen maksamisen ja maksullisen koulutuksen tilastoinnin hoitaminen sitä edellyttää.

Opiskelemaan hyväksyttyjen asiakkaiden tiedot tallennetaan KAMKin opiskelijahallintajärjestelmään siten kuin opinto-oikeuden ja opintosuoritusten kirjaaminen, hallinta ja tilastointi sitä edellyttää.

Oppijan nimi voi näkyä muille opintoihin osallistuville opintojen osallistujalistalla, opintoihin osallistuville lähetettävissä sähköposteissa, kalenterikutsuissa sekä muissa opintojen toteutuksen kannalta tarpeellisissa toimissa.

Oppijan tietoja voidaan käyttää koulutus- tai suoramarkkinointiin, mikäli oppija nimenomaisesti antaa tähän luvan ilmoittautumisen yhteydessä.

Soveltava laki ja riitojen ratkaiseminen

uluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa näiden ehtojen soveltamisesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttaja-asiakkaan kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kuluttajaneuvonta.fi), koska muuten kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä. Kuluttaja-asiakas voi myös käyttää Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR, http://ec.europa.eu/odr) asian käsittelyssä.

 

Verkkokaupan ylläpitäjän yhteystiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
PL 52, Ketunpolku 1a
87101 KAJAANI
kajaanin.amk@kamk.fi

y-tunnus: 2553600-4