Kumppanuudet

Kumppanuusyhteistyö

Kumppanuusyhteistyön tavoitteena on kehittää tuloksellisia yhteistyömuotoja Kajaanin ammattikorkeakoulun ja kumppanin välillä. Yhteistyön käytännön muodot vaihtelevat tarpeenmukaisesti, mutta usein osaamisen kehittäminen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovalmiuksien parantaminen ovat keskeisiä kumppanuudessa kehitettäviä asioita. Teemme yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lue lisää palveluistamme työelämälle -osiosta.

KAMK:n kumppanuudet lähtevät rakentumaan tarvelähtöisesti niin että kaikilla yhteistyön osapuolilla on yhteisiä, eteenpäin vietäviä intresseja. Osa kumppanuuksista on luonteeltaan strategisia, jolloin yhteistyölle on asetettu pitkäntähtäimen tavoitteita.

KAMK-kumppanuus tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia organisaatioiden toiminnan kehittämiseen sekä monipuolisia palveluja työelämälle. Kainuun kehittymisen tukemisen visiona on integroida asiantuntijaorganisaation henkilökunta ja opiskelijat osaksi aluekehitystyötä. Vision toteuttaminen tukeutuu laajaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Kumppanuustoimintaa kuvaa pitkäjänteinen, laaja-alainen ja suunnitelmallinen toimintatapa. Etsitään ratkaisuja yhdessä!

Rehtori Matti Sarén p. 044 7101 600
Strateginen kumppanuus

Strategisissa kumppanuuksissa sopimusosapuolilla on vahva yhteinen intressi ja yhteisesti sovitut kehittämiskohteet. Strategisten kumppanuuksien avulla varmistetaan KAMK:n ja kumppanin toimintaedellyksiä, kehitetään kilpailuetua ja lisätään aluevaikuttavuutta.

KAMK:n strategisia kumppaneita ovat:

Opiskelijakunta KAMO
Oulun yliopisto
Lapin yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Lapin AMK
Kajaanin kaupunki
Kuusamon kaupunki
VTT ja MIKES
Kainuun ammattiopisto
Kainuun Hyvinvointialue