Asiakirjajulkisuus ja tietopyynnöt

KAMKin asiakirjajulkisuus

Kajaanin ammattikorkeakoulun asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoimat tietovarannot ja niiden käyttötarkoitukset. Kuvausta ylläpidetään asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi (tiedonhallintalaki 906/2019, 28 §).

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tavoitteet

Asiakirjajulkisuuskuvaus on osa julkisuusperiaatteen noudattamista. Kuvauksen tavoitteena on auttaa kansalaista tietopyynnön tekemisessä. Asiakirjajulkisuuskuvaus kertoo viranomaisen tietojen käsittelyn laajuudesta tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

 

Ohjeita tietopyynnön tekemiseen

Kajaanin ammattikorkeakoululle osoitettu tietopyyntö tulee lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen kajaanin.amk@kamk.fi tai postitse Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, PL 52, 87101 Kajaani.

Yksilöi ja kuvaa tietopyyntö mahdollisimman tarkasti. Yksilöi, mitä tietoa haluat, mitä asiaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi hakutekijöitä voivat olla asian, hankkeen, yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi, ajankohta tai päivämäärä.

Tietopyyntöön vastataan viivytyksettä, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa. Mikäli pyyntö koskee laajoja asiakirjakokonaisuuksia, pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.

 

Tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen tarkastuspyynnöt

Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen tarkastuspyyntö tehdään henkilötietojen tarkastuspyyntölomakkeella.

 

Tietoja tutkimukseen – tutkimuslupa

Tutkimuslupiin liittyvät ohjeet löytyvät KAMKin www-sivuilta Tutkimusluvat.

 

Tietovarannot ja käyttötarkoitukset
Tietovarannolla tarkoitetaan Kajaanin ammattikorkeakoululle kuuluvien lakisääteisten tehtävien ja muun toiminnan yhteydessä käytettävien tietoaineistojen sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Osa tietovarannoista sisältää tietoa, joka on julkisuuslain (621/1999, 24 §) perusteella salassa pidettävää. Näitä tietoja ei sisällytetä asiakirjajulkisuuskuvaukseen.

KAMKin tietovarannot

Lisätietoa tietovarantojen käyttötarkoituksista, tietoaineistoista ja tietoryhmistä tietosuoja -sivuilta.

 

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

  • Hakutekijänä tietovarannoissa on tyypillisesti esimerkiksi henkilön/organisaation nimi tai henkilötunnus.
  • Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla
  • Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.