Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluilla tuetaan opiskelijan opintojen etenemistä sekä opiskelijan selviytymistä opiskeluun ja arkipäivään liittyvissä käytännön asioissa. Opintopalvelut neuvovat opintoihin liittyvissä käytännön asioissa ja opintojen suunnittelussa. Opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla saat tietoa kansainvälisten asioiden toimistosta. Urapalvelut tukevat työ- ja harjoittelupaikan löytämisessä sekä opintojen aikana että valmistumishetkellä.

Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijaa tavoitteellisessa opiskelussa sekä kehittymisessä oman alansa ammattitaitoiseksi osaajaksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintojen ohjaus kuuluu koko henkilöstölle sekä ohjaus- ja neuvontatehtäviin erikoistuneelle henkilöstölle.

KAMK tarjoaa opiskelijoilleen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen ja edistämiseen monipuolisia palveluja Kajaanin kampuksella sekä etänä ulkopaikkakunnilla.

Opintopalvelut

Huolehdimme opintoihin liittyvistä käytännön asioista ja ylläpidämme Peppi opintohallintajärjestelmää sekä opiskelijan opintorekisteriä. Saat opintoasiainkoordinaattoreilta myös yleistä neuvontaa opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen liittyen.

Palvelemme sinua sähköpostitse ma-pe: opintotoimisto@kamk.fi
ja puhelimitse ma-to klo 10.00-14.00: +358 40 654 8471

Voit myös pistäytyä paikan päällä palvelupisteellä lukukauden aikana:

ti klo 10-12 ja 13-14
ke klo 11-12 ja 13-14
to klo 10-12 ja 13-14

Löydät opintotoimiston palvelupisteen osoitteesta:
Tieto 1 rakennus, 1. kerros (kirjaston yhteydessä)

HUOM! Muutokset aukioloaikoihin ovat mahdollisia ja lähiasiointi muina aikoina on sovittava erikseen.

Palvelemme mm. seuraavissa asioissa:

 • opintorekisterin ylläpito ja opintosuoritusotteisiin liittyvät muutokset
 • opiskeluoikeuden seuranta ja neuvonta: läsnäolo- ja poissaolokirjoittautumiset, opiskeluoikeuden palautus ja jatkaminen
 • opastusta PAKKI opiskelijan työpöydän käyttöön
 • opiskelutodistuksiin liittyvää neuvontaa
 • opintotukiasioihin liittyvää ohjausta
 • yleiset tenttipäivät ja ilmoittautuminen uusintatentteihin
 • opinnäytetyöhön ja valmistumiseen liittyvät palvelut
 • sähköisten tutkintotodistusten valmistelu
 • opintojen tilapäiseen keskeyttämiseen ja mahdolliseen eroamiseen liittyvät asiat

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on tukea ja kannustaa opiskelijaa tavoitteellisessa opiskelussa sekä kehittymisessä oman alansa ammattitaitoiseksi osaajaksi.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opintojen ohjaus kuuluu koko henkilöstölle sekä ohjaus- ja neuvontatehtäviin erikoistuneelle henkilöstölle. Keskeisiä toimijoita ovat mm.

 • opettajatuutorit,
 • opinto-ohjaajat,
 • opettajat,
 • harjoittelu-/opinnäytetyökoordinaattorit,
 • kv-koordinaattorit,
 • opintoasiainkoordinaattorit
 • ja erityisopettajat

Katso ohjauspalvelut koulutusaloittain 

Opiskeluterveydenhuolto

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle.

YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat tai tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Opiskeluterveydenhuollon palveluista voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

YTHS:n palveluihin oikeutetut opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti.

Ajantasaista tietoa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta ja sen maksamisesta on Kelan verkkosivuilla.

KAMK on vakuuttanut opiskelijansa lakisääteisellä ja vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.

Kuraattoripalvelut

KAMKissa toimivat omat kuraattorit, jotka tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijoita luottamukselliseen yhteistyöhön perustuen mm.

 • elämänhallintaan, jaksamiseen, ihmissuhteisiin tai yksinäisyyteen liittyvissä aiheissa,
 • opiskelukyvyn tai opintojen etenemisen haasteissa,
 • opiskelijan sosiaalisten tukien ja etuuksien hakemisessa tai
 • jos vain tuntuu siltä, että olisi tarve jutella jonkun kanssa.

Yksilötyön lisäksi kuraattorit järjestävät erilaisia ryhmätoimintoja ja yhteisöllisen työskentelyn kehittämistä.

Tietohallintopalvelut

Tietohallinto / KamIT

KamIT on Kajaanissa vuonna 2013 perustettu Kajaanin kaupungin, koulutusliikelaitoksen ja ammattikorkeakoulun tietohallinnon yksikkö, joka vastaa asiakkaiden ICT- palvelutuotannosta ja tietoteknisestä kehittämisestä. Toimimme perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen sektorilla.

KamIT tietohallinnon Helpdesk portaalista löydät ohjeita ja oppaita eri tilanteisiin. Portaalin osoite on https://helpdesk.kamit.fi  (kun klikkaat, tulet Office 365 kirjautumissivulle, kirjaudu Kamit käyttäjätunnuksillasi ja sieltä avautuvat ohjeet).  Portaalista löydät oppaita koskien sähköpostia, tulostamista, Moodlea, käyttäjätunnuksia jne. Voit myös jättää tukipyynnön portaalin kautta.

Helpdesk auttaa sinua akuuteissa ongelmatilanteissa puhelinnumerossa 044 4975 000 ja tukipyyntöjä voit myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen: helpdesk(ät)kamit.fi.

Ohjaus- ja neuvontapalvelut koulutusaloittain

KAMKin henkilöstön yhteystiedot

Korkeakoulun liikuntapalvelut

KaMove

Korkeakoululiikunta Kamove tarjoaa matalan kynnyksen liikuntapalveluja KAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle. Kamoven tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan hyvinvointia sekä lisätä liikunnan tuottamaa iloa sen eri muodoissa.

Kamove

Opiskelijakunta KAMO

Opiskelijakunta KAMO pyrkii toiminnallaan parantamaan ja edistämään opiskelijoiden hyvinvointia. KAMOssa toimii opiskelijahyvinvointivastaava ja järjestää myös hyvinvointituutorointia.

KAMOn opiskelijahyvinvointi Hyvinvointituutorointi

kaksi miestä istuu papereiden kanssa

Oppilaitospappi

Kajaanin oppilaitospappi on mukana niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan arjessa ja juhlassa muun muassa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kautta sekä tukena opiskelussa ja elämässä.

Muita paikallisia palveluita

Opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemiseen ja edistämiseen tarjoavat monipuolisia palveluja myös mm. Kajaanin kaupunki ja Kajaanin seurakunnat.

Ohjaamo Kajaani Kajaanin ev.lut seurakunta Kajaanin ortodoksinen seurakunta