KAMKin tapa toimia

Pieni suuri korkeakoulu – koulutusta ja kehitystä alueen tarpeisiin

Kajaanin ammattikorkeakoulu lyhyesti

• pieni ammattikorkeakoulu, mutta suuri AMK-yksikkö
• aloitti toimintansa vuonna 1992
• vakinaistettiin ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996
• 5 koulutusalaa
• suomenkielisiä koulutuksia 24, joista 14 ammattikorkeakoulututkintoon ja 10 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta (v. 2024)
• englanninkielisiä koulutuksia on 10, joista 5 Bachelor-tason koulutusta ja 5 Master-tason koulutus (v.2024)
• n. 3 500 opiskelijaa (v. 2024)
• 300 (htv) työntekijää, josta opetushenkilöstöä noin 120

* yhtiöitettiin Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ksi 1.1.2014 alkaen
* toistaiseksi voimassa oleva toimilupa osakeyhtiömuotoisena 1.1.2015 –
* omistaja Kajaanin kaupunki