Harkinnanvarainen haku

Hakukelpoisuus ja harkinnanvarainen haku

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia. Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen hakukohteeseen.

Millä tutkinnoilla voit hakea ammattikorkeakouluun

Harkinnanvarainen haku
Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisen hakijan mahdollisuudesta hakea. Mikäli sinulla ei ole mitään hakukelpoisuutta tuottavaa tutkintoa, voit hakea AMK-koulutukseen harkinnanvaraisen haun kautta. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta.

Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen ennen valintakokeita. Mikäli hakija kutsutaan valintakokeeseen, opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella.

Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva täyttää normaalisti yhteishaun hakulomakkeen. Lisäksi harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin, koska jokainen ammattikorkeakoulu arvioi harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen ja päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista.

Syksyn  yhteishaussa (28.8. – 11.9.2024) todistuskopioiden tulee olla perillä Kajaanin ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 18.9.2024 klo 15 mennessä.

Ota lisäksi yhteyttää jokaisen hakukohteesi ammattikorkeakouluun.

Kun haet harkinnanvaraisessa valinnassa Kajaanin ammattikorkeakouluun
1. Ole yhteydessä KAMKin hakijapalveluihin hyvissä ajoin ennen hakuajan alkamista  (hakijapalvelut@kamk.fi). Hakijapalvelut antavat lisäohjeita hakemuksen tekemiseen.
2. Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi.

Kajaanin ammattikorkeakoulu päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista hakijapalveluihin määräaikana toimitettujen työ- ja koulutodistusjäljennösten sekä muiden hakijan lähettämien liitteiden perusteella. Mikäli hakija katsotaan harkinnanvaraisesti hakukelpoiseksi, hänet kutsutaan valintakokeeseen. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella.