Erikoistumiskoulutukset ja täydennyskoulutukset

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, erikoistumiskoulutuksia, eri alojen täydennyskoulutuksia sekä osallistua avoimen ammattikorkeakoulun opetukseen.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu opistoasteen tutkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville henkilöille.

Opinnot sopivat erinomaisesti eri alojen ammattilaisille, yrittäjille, yritysten henkilöstölle ja kaikille itsensä kehittämisestä ja oman osaamisensa lisäämisestä kiinnostuneille. Opinnoista saat monia hyödyllisiä työvälineitä oman työyhteisösi toiminnan tehostamiseen. Erikoistumiskoulutuksia voit hyödyntää ammattikorkeakoulun jatko-opinnoissa.

Opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta ja niiden laajuus on 30 – 60 opintopistettä. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnot voit suorittaa työn ohessa tai työnhakijana.

Täydennyskoulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää täydennyskoulutuksena teemaseminaareja, PD-koulutusta, työvoimakoulutusta ja henkilöstökoulutusta. Laajan yhteistyöverkoston ansiosta tarjoamme täydennyskoulutusta, joka on käytännönläheistä, korkeatasoista ja monipuolista. Koulutuksen avulla parannat henkilökohtaista osaamistasi ja työyhteisösi kilpailukykyä.

Koulutustarjontamme

Liikuntateknologian koulutuspolku urheilijoille

Liikuntateknologian koulutuspolku urheilijoille tarjoaa kaksoisuran mahdollistavan ja joustavan koulutuspolun Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Jyväskylän yliopiston (JYU) liikuntateknologian yksikön yhteistyönä.

Tutustu koulutuspolkuun

Drooni lentämässä ilmassa

Dronelentämisen lisäteoriakoe

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii Traficomin palveluntarjoajana ja järjestää dronelennättämisen valvottuja A2-lisäteoriakokeita.

Lue lisää kokeesta

Lääkäri keskustelee asiakkaiden kanssa

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyötä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämistä sekä palveluinnovaatioiden kehittämistä.

Hakuaika 12.8.-8.9.2024.

Lue lisää koulutuksesta