Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä, Sosiaali- ja terveysalan YAMK

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä -koulutuksessa otat vastuuta tiedon hyödyntämisestä työyhteisöjen kehittämisessä sekä edistät osaamistasi toimia erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäjänä.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä (ylempi amk) -koulutuksen jälkeen voit toimia erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijuutesi kehittyminen perustuu monitieteiseen, uudistuvaan ja rajapinnat ylittävään tietoperustaan. Olet osa opiskeluyhteisöä ja kehität osaamistasi moniammatillisissa opiskelija- ja työelämäverkostoissa.

Koulutus mahdollistaa asiantuntijuutesi jatkuvan kehittymisen ja hankitun osaamisen soveltamisen ja hyödyntämisen. Koulutus valmentaa sinua tiedon hyödyntämiseen, uudistavaan kehittämiseen ja johtamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan muutokset edellyttävät ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta myös työelämää palvelevan projekti-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Koulutuksen aikana otat vastuuta tiedon hyödyntämisestä työyhteisöjen kehittämisessä sekä edistät osaamistasi toimia erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäjänä.

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä (ylempi amk) -tutkinto muodostuu asiantuntijuusosaamisesta sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Kaikissa opintojaksoissa on lähtökohtana strategisen tason ajattelu ja kehittäminen. Syvennät osaamistasi tiedolla johtamisesta, sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja yhteiskehittämisestä. Voit valita opintoja mm. data-analytiikasta ja tekoälystä, hankeosaamisesta ja -johtamisesta sekä RAI-arviointitiedolla kehittämisestä ja johtamisesta. Opinnoissa mahdollistuu teknologioiden hyödyntäminen organisaatioiden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Opinnot

YAMK -koulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opintojen rakenne

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintoja yksilöllisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Opinnot koostuvat

  • asiantuntijuussaamisesta (25 op),
  • tutkimus -ja kehittämisopinnoista (15 op),
  • vapaasti valittavista opinnoista (20 op)  ja
  • opinnäytetyöstä (30 op).

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset