Tietojenkäsitte­ly ja liiketoimin­taosaaminen, Tradenomi YAMK

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus kouluttaa yrityksiin ja organisaatioihin johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Tutkinnon lisäksi pääsyvaatimuksena on vähintään 2 vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jossa opiskelija pääsee kehittämään sekä omaa asiantuntijuuttaan että työyhteisöään ja verkostoitumaan.

Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja johtamisesta ja kehittämisestä. Opinnoissa korostuvat johtamis- ja kehittämisosaaminen sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Voit valita opintoja henkilöstö- ja talousjohtamisesta, markkinoinnista, innovaatiotoiminnasta sekä tietojenkäsittelyn teknologioista ja liiketoiminnasta. Kaikissa opintojaksoissa lähtökohtana on strategisen tason ajattelu ja kehittäminen. Opetussuunnitelmaa, opintojaksojen sisältöjä ja oppimistavoitteita ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset, kehittämistarpeet ja kansainvälisyyden edellyttämät vaatimukset.

Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot koostuvat etäopetuspäivistä, itsenäisestä työskentelystä ja etätehtävistä. Etäopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Osa opinnoista toteutetaan suomen kielellä ja osa englannin kielellä.

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka liittyy omaan työyhteisöön, sen käytänteisiin ja niiden kehittämiseen.

Opinnot

Liikunnanohjaaja YAMK -koulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat johtamis-, henkilöstö- ja talousosaamisen opinnoista (50 op), tutkimus- ja kehittämisosaamisesta (10 op) sekä opinnäytetyöstä/ kehittämistehtävästä (30 op).

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset