Energiamurrok­sen johtaminen, Insinööri YAMK

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

Hakuaika: 28.8.-11.9.2024

Hae koulutukseen

Koulutus

Haluatko ymmärtää energiamurroksen vaikutuksia ja olla mukana muovaamassa tulevaisuuden sähköntuotantoa? Koulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia menestyksekkäästi alan erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Energiamurroksen johtaminen (YAMK) on KAMKin, VAMKin ja TAMKin yhteinen tutkinto-ohjelma, joka toteutetaan etäkoulutuksena verkossa arki-iltaisin (pääsääntöisesti kerran viikossa 3 h). Koulutukseen sisältyy myös opiskelijaryhmätoimintaa, itsenäistä opiskelua, harjoitustöitä, ohjelmistoharjoituksia ja yritysvierailuja. Koulutuksen laajuus on 60 op, josta opinnäytetyön osuus on 30 op. Suoritusaika tutkinnolle on 1,5 vuotta.

 

Tavoitteena on, että koulutuksen suoritettuasi:

 

  • ymmärrät energian tuotannon ja kulutuksen murroksen sekä sen vaikutukset sähköenergiatuotannon kehittymiseen,
  • ymmärrät toiminnan johtamisen kannalta keskeiset uusiutuvan sähköenergiantuotannon teknologiat,
  • tunnet uusiutuvan sähköenergiatuotannon ja -liiketoiminnan kehitystrendit ja tulevaisuuden näkymät Euroopan, Pohjoismaiden ja Suomen tasolla sekä osaat hyödyntää niitä omassa työssäsi
  • tunnet alan liiketoimintamahdollisuudet ja lainalaisuudet sekä osaat hyödyntää oppimaasi liiketoiminnan kehittämisessä
  • osaat ottaa huomioon ja hallita uusien energiantuotantomuotojen sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia
  • hallitset uusiutuvan sähköntuotannon johtamisen keskeiset toiminnot ja periaatteet
  • omaat hyvät  vuorovaikutustaidot ja kyvykkyyden kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Lisäksi oppimistavoitteina on valinnoistasi riippuen, että tunnet ja hallitset uusiutuvan energiantuotannon hankekehityksen ja hankkeiden johtamisen tai syvällisemmin alan keskeisiä teknologioita.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena verkossa arki-iltaisin (pääsääntöisesti kerran viikossa 3 h). Koulutukseen sisältyy myös opiskelijaryhmätoimintaa, itsenäistä opiskelua, harjoitustöitä, ohjelmistoharjoituksia ja yritysvierailuja.

Yhteistyö

KAMKin, TAMKin ja VAMKin yhteinen tutkinto-ohjelma. Koulutukseen sisältyy myös opiskelijaryhmätoimintaa, itsenäistä opiskelua, harjoitustöitä, ohjelmistoharjoituksia ja yritysvierailuja.

Yritysvierailut ovat vapaaehtoisia ja myös yritysten edustajia kutsutaan verkkovierailulle.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset