Teknologiaosaamisen johtaminen, Insinööri YAMK

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa vahvistat osaamistasi tekniikan alalla toimivan yrityksen tai muun organisaation johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutus antaa opiskelijan oman osaamisen kehittymisen lisäksi hänen työyhteisöilleen mahdollisuuden kehittää toimintaansa erilaisten koulutukseen kuuluvien oppimistehtävien ja erityisesti opinnäytteenä opiskelijan omaan työyhteisöön tehtävän kehittämistehtävän avulla.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tekniikan ja liikenteen alan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu myös vähintään kahden vuoden työkokemus koulutusta vastaavissa tehtävissä.

Opinnot

Ylemmän AMK:n insinöörikoulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 60 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etä- ja hybriditoteutuksena, jossa suurin osa koulutuksesta on verkko- ja etäkoulutusta, mutta osaan koulutuspäivistä voi osallistua myös paikan päällä Kajaanissa, Ylivieskassa tai Kokkolassa. Koulutuspäiviä (lähi- tai etä) on keskimäärin noin 2 päivää kuukaudessa. Opinnot sisältävät koulutuspäivien lisäksi verkkoluentoja, etätehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Yhteistyö

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus tekee opintojaksoyhteistyötä Centria ammattikorkeakoulun kanssa. KAMKin Ylemmän AMK:n opiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä yhteisillä opintojaksoilla ja workshopeissa KAMK Master Schoolissa. KAMK toimii tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja julkisen sektorin työelämäkumppaneiden kanssa. Koulutukseen sisältyy yhteistyötä sekä kotimaisten että ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset