Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, Restonomi YAMK

Koulutus on tarkoitettu soveltuvan ammattikorkeakoulun, esimerkiksi restonomi, tradenomi, liikunnanohjaaja (AMK), soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

Restonomi YAMK koulutus antaa sinulle valmiudet olla matkailu- ja ravitsemispalvelualan kehittäjä ja suunnannäyttäjä. Koulutus avaa alan tulevaisuudennäkymiä, palvelualan johtamisen ja kehittämisen välineitä sekä valmiuksia työn kehittämiseen.

Koulutus koostuu johtamisopinnoista, työelämän kehittämisen menetelmistä ja alakohtaisista valinnaisista opinnoista, joissa korostuvat palveluiden, tapahtumien ja asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen. Opinnot antavat valmiuksia toimia asiantuntijana, kehittämistehtävissä sekä johtajana.
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa sinulle mahdollisuuksia kehittää omaa työtäsi tai etsiä entistä haastavampia työtehtäviä. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan verkko-opetuksena. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen (Moodle oppimisalusta) sekä intensiiviopintojaksot. Etäopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opinnoista suurin osa toteutetaan suomen ja osa englannin kielellä. Osa opetuksesta toteutetaan kumppanuusyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Opinnot

Ylemmän AMK:n tradenomikoulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnoista suurin osa toteutetaan suomen ja osa englannin kielellä. Osa opetuksesta toteutetaan kumppanuusyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Valmiuksia kehittämiseen

Koulutus antaa valmiuksia kehittää matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen toimintaa ja omaa toimintaasi. Opinnot antavat sinulle paremmat valmiudet suoriutua monipuolisista alan työtehtävistä, joissa erityisesti kansainvälisyys, sähköistyminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen korostuvat. Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee työyhteisön kehittämistä.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset