Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Liikunnanohjaaja YAMK

Koulutus on tarkoitettu soveltuvan ammattikorkeakoulun, esimerkiksi restonomi, tradenomi, liikunnanohjaaja (AMK), soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

KAMKin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä liikunnanohjaajan koulutus tuottaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen työelämän muutoksissa.

Koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

Liikunnanohjaaja (YAMK) -koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä KAMKin muiden ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten kanssa.

Opinnot koostuvat johtamis-, henkilöstö- ja talousosaamista (50 op), tutkimus- ja kehittämisosaamisesta (10 op) sekä opinnäytetyöstä/ kehittämistehtävästä (30 op).

Opinnot

Liikunnanohjaaja YAMK -koulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1-2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opinnot koostuvat johtamis-, henkilöstö- ja talousosaamista (50 op), tutkimus- ja kehittämisosaamisesta (10 op) sekä opinnäytetyöstä/ kehittämistehtävästä (30 op).

Johtamis- ja kehittämisosaaminen kansainvälisessä ympäristössä

Opinnoissa korostuvat johtamis- ja kehittämisosaaminen sekä tiedolla johtaminen, myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Voit valita opintoja henkilöstö- ja talousjohtamisesta, markkinoinnista sekä ja innovaatiotoiminnasta. Koulutuksessa pureudutaan johtamisen ja rekrytoinnin haasteisiin ja mm. työantajakuvan rakentamiseen parhaiden osaajien saamiseksi. Lisäksi opinnoissa korostuvat tiedolla johtaminen ja teknologioiden hyödyntäminen yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Kaikissa opintojaksoissa lähtökohtana on strategisen tason ajattelu ja kehittäminen.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset