Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Ylempi korkeakoulututkinto on tarkoitettu terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), sosionomi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), laboratoriohoitaja (AMK), bioanalyytikko (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), geronomi (AMK) tai jalkahoitaja (AMK)) suorittaneille ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen omaaville.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (ylempi amk) tutkinto kouluttaa asiantuntijoita erityisesti sosiaali- ja terveysalalle. Opinnot luovat edellytyksiä toimia erilaisissa kehittämis- ja johtamistehtävissä. Asiantuntijuuden kehittyminen perustuu monitieteiseen, uudistuvaan ja rajapinnat ylittävään tietoperustaan, opiskelun yhteisöllisyyttä korostavaan luonteeseen ja osaamisen kehittämiseen moniammatillisissa opiskelija- ja työelämäverkostoissa.

Koulutus mahdollistaa asiantuntijuutesi jatkuvan kehittämisen ja hankitun osaamisesi soveltamisen ja hyödyntämisen. Koulutus valmentaa osaajia asiakaslähtöisten, laadukkaiden ja vaikuttavien palveluprosessien ja -ketjujen kehittämiseen ja johtamiseen. Sosiaali- ja terveysalan muutokset edellyttävät ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta myös työelämää palvelevan projekti-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Koulutuksen aikana opit ottamaan vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehität osaamistaan toimia erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittäjänä ja muutosjohtajana.

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi amk) -tutkinto muodostuu monialaisista johtamis-, tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Kaikissa opintojaksoissa on lähtökohtana strategisen tason ajattelu ja kehittäminen. Syvennät osaamistaan itsensä johtamisesta, henkilöstöjohtamisesta ja talousjohtamisesta. Opiskelija valitsee opintoja mm. juridiikasta, vaikuttavuuden arvioinnista ja osaamisen johtamisesta. Opinnoissa mahdollistuu tiedolla johtamisen ja teknologioiden hyödyntäminen organisaatioiden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu johtamista ja kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan työelämän haasteita. Opinnot toteutuvat verkko- ja etäopetuksena. Tärkeää opinnoissa on kriittinen, tutkiva, reflektoiva ja kehittävä opiskeluote. Opinnot toteutuvat osittain yhdessä mm. Kajaanin ammattikorkeakoulun muiden alojen ylempi (AMK) opiskelijoiden kanssa. Lisäksi osa opinnoista mahdollistuu kansallisissa ja kansainvälisissä verkko-oppimisympäristöissä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien yhteisöllistä oppimista ja verkostoitumista.

Opinnot

YAMK -koulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa (pääsääntöisesti torstaina ja/tai perjantaina). Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opintojen rakenne

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella opintoja yksilöllisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

Opinnot koostuvat

  • asiantuntijuussaamisesta (25 op),
  • tutkimus -ja kehittämisopinnoista (15 op),
  • vapaasti valittavista opinnoista (20 op)  ja
  • opinnäytetyöstä (30 op).

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset