Tiedolla johtaminen ja kehittäminen, Tradenomi YAMK

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen – liiketalouden tradenomi (YAMK) koulutus valmentaa johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita yrityksiin ja organisaatioihin.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen – liiketalouden tradenomi (YAMK) yleisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksiin ja organisaatioihin johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jossa pääset kehittämään sekä omaa asiantuntijuuttaan että työyhteisöään ja verkostoitumaan.

Koulutuksen jälkeen osaat toimia tiedolla johtamisen asiantuntijana, joka johtaa ja kehittää sekä hallitsee soveltavien kehittämismenetelmien hyödyntämisen erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Opit kehittämään ammatillista osaamistasi myös jatkossa. Koulutus antaa myös työyhteisöille mahdollisuuden kehittää toimintaansa erilaisten koulutukseen kuuluvien oppimistehtävien avulla.  Opinnäytetyössä kehität työyhteisöäsi erilaisten tutkimus- ja kehittämismenetelmien avulla.

Koulutus sisältää osaamista laajentavia ja syventäviä opintoja tiedolla johtamisesta ja kehittämisestä. Opinnoissa korostuvat johtamis- ja kehittämisosaaminen sekä tiedolla johtaminen, myös kansainvälisessä toimintaympäristössä. Voit valita opintoja data-analytiikasta, teknologien soveltamisesta liiketoiminnassa, henkilöstö- ja talousjohtamisesta sekä asiakaspalveluliiketoiminnasta. Koulutuksessa pureudutaan myös hankeosaamiseen sekä investointilaskelmien hyödyntämiseen päätöksenteossa. Opinnoissa korostuvat tiedolla johtaminen ja teknologioiden hyödyntäminen yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Kaikissa opintojaksoissa lähtökohtana on strategisen tason ajattelu ja kehittäminen.

 

Opinnot

YAMK -koulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat tiedolla johtamisesta liiketoiminnan ja kilpailukyvyn edistämiseksi (50 op). Voit suunnata opintoja henkilöstöjohtamiseen, asiakaspalveluosaamiseen tai hanke- ja investointiosaamisesi vahvistamiseen. Lisäksi opintoihin liittyy tutkimus- ja kehittämisosaamista (10 op) sekä opinnäytetyö/ kehittämistehtävä (30 op).

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset