Vastuullinen liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, Tradenomi YAMK

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Koulutus

Vastuullinen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus on työelämän kehittämistutkinto. Se tarjoaa Sinulle mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistasi liiketoiminnan eri osa-alueilla vastaamaan jatkuvasti muuttuvia liiketoimintaympäristön vaatimuksia. Opinnot tukevat osaamisen kasvua vaativiin asiantuntija-, esimies-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Lisäksi koulutus hyödyttää työyhteisöäsi. Koulutus on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin.

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksiin ja organisaatioihin vastuullisen liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Opetussuunnitelmassa korostuu vastuullinen liiketoiminta, kestävä kehitys ja eettisyys sekä innovatiivinen toiminta. Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jossa opiskelija pääsee kehittämään sekä omaa asiantuntijuuttaan että työyhteisöään. Koulutuksen jälkeen osaat toimia asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä sekä hallitset soveltavien kehittämismenetelmien hyödyntämisen erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Koulutus mahdollistaa myös työyhteisöjen toiminnan kehittämistä, kun opiskelija soveltaa työyhteisöönsä erilaiset oppimistehtävänsä.

 Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä päätöksentekoon, tehokkuuden parantamiseen ja työyhteisön liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Opintoihin sisältyy etäluentoja ja verkkoaineistoja sekä asiantuntijaluentoja.  Koulutus antaa myös valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana. Koulutuksessa tutustut myös olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena sekä syvennät ymmärrystä ja asiantuntijuutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista ja kehittämistä.

Opinnot

Ylemmän AMK:n tradenomikoulutus kestää noin 2 vuotta työn ohessa ja sen laajuus on 90 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin joko kampuksella tai opintojaksona ulkomailla.

Valitse oma opintopolkusi

Voit valita oman yksilöllisen opintopolkusi. Valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös KAMKin muiden YAMK-koulutusten opinnoista ja toisten korkeakoulujen maisteritason tarjonnasta. Lopputyössä pääset soveltamaan tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kehittämään ja johtamaan kehittämisprojektia työyhteisössäsi.

Haluatko opiskella englanniksi?

Englanninkielisiin YAMK-koulutuksiin Master’s Degree in International Business Management sekä Global Business Management haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa. Koulutusten laajuus on 90 op ja opiskeluaika n. 2 vuotta monimuotototeutuksena. Koulutuksien osaamistavoitteissa ja sisällöissä painottuvat strateginen johtaminen, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, globaalit talouden ilmiöt, kansainvälinen liiketoiminta sekä uusien teknologioiden

Master’s Degree in Global Business Management, full-time Master’s Degree in International Business Management, part-time

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Teknologiaosaamisen johtamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

Avoin AMK Polkuopinnot Erikoistumis- ja täydennyskoulutukset