Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut – RAVE

Euroopan unionin aluekehitysrahaston, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logot

Projektin tavoitteet

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima RAVE – Rakentamisen vähähiiliset energiaratkaisut -hanke käynnistyi elokuussa 2020. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen kustannusarvio on 281 678 euroa. Hankkeen toteutusaika päättyi syyskuun 2023 lopussa.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa tietä kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa edistämällä uusiutuvien ja innovatiivisten energiantuotanto- ja varastointimuotojen käyttöönottoa rakentamisessa.

Osatavoite 1: Kerätä tietoa rakentamisen yhteydessä toteutettavista uusiutuvan energian ratkaisuista ja suunnitella niiden perusteella Kajaanin kaupungissa sijaitsevan Sammonkaari-korttelin energiaratkaisut.

Osatavoite 2: Lisätä paikallisten toimijoiden osaamista vähähiiliseen rakentamiseen ja uusimpiin energiainnovaatioihin liittyen.

Osatavoite 3: Tehdä Kajaanin Vimpelinlaakson kampusalueelle energiasuunnitelma, jossa hyödynnetään tehtäviä energiakatselmuksia ja kartoitetaan uusiutuvan energian tuotantomahdollisuudet.

Projektin toimenpiteet

Hankkeen aikana tuotettiin useita julkaisuja ja järjestettiin vähähiilisyydenosaamista kasvattavia webinaareja. Voit tutustua julkaisujen ja webinaarien sisältöihin sekä hankkeen uutiskirjeisiin sivun alaosasta.

Vimpelinlaakson energiasuunnitelma on valmis
Vimpelinlaakson kampusalueen rakennuksia tarkasteltiin energiakatselmuskierroksilla alkuvuodesta 2023. Energiakatselmuksien pohjalta saatiin toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan parantaa rakennuksien energiaratkaisuja.

Energiasuunnittelijat tutustuivat kampuksen kohteisiin ja energialähteiden tuntikulutuksiin. Niiden pohjalta he laskivat kohteiden hukkaenergiapotentiaalit. Ratkaisuvaihtoehdoiksi suunniteltiin aurinkosähköjärjestelmää sekä kiinteistöjen hukkalämpöjen hyödyntämistä. Toisaalta myös maalämpö tai sitten kaksisuuntainen lämmöntuotanto kaukolämpöverkkoon voisivat olla tulevaisuuden vaihtoehtoja. Löydät alempaa videon siitä, millainen Vimpelinlaakson kampusalueen energiasuunnitelmasta tuli.

RAVE-hanke kokosi liitelehden vähähiilisestä rakentamisesta
RAVE-uutiset -liitelehti julkaistiin kesäkuussa 2022 Kainuun Sanomien, Koti-Kajaanin, Kuhmolaisen, Sotkamo-lehden ja Ylä-Kainuun välissä. Voit lukea ja ladata liitelehden pdf-muodossa.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.8.2020 – 30.9.2023

Rahoitus: 281 678 € (EAKR)

Lisätietoja

lehtori

Miia Rönkkö

projektiasiantuntija

Silja Keränen

Webinaarit

RAVE-hankkeessa järjestettiin kattavasti webinaareja, joiden tavoitteena oli lisätä vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää osaamista alueella. Täältä pääset tutustumaan pidettyihin webinaareihin.