Sairaanhoitaja, monimuotototeutus

KAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa opit huomioimaan kaikki ihmiset yksilöinä ja toimimaan erilaisissa työympäristöissä.

Hakuaika: 11.3.-25.3.202528.8.-11.9.2024

Elämänpelastajaksi

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Sairaanhoitajan ammatti on ihmisläheinen ja monipuolinen ja sairaanhoitajaksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa.
Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opintojen aikana saat valmiudet potilaan ja perheiden kohtaamiseen, hoidon suunnitteluun, terveyden edistämiseen sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon.

Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon, palliatiivisen hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista.

Opinnot

Ensihoitajan koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähi- ja/tai etäopiskeluna yleensä 2-4 päivänä kuukaudessa. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Minkälaisiin töihin valmistut

Tärkeä ihmisläheinen työ

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua monenlaisiin tehtäviin työmarkkinoilla. Saat valmiudet toimia käytännön hoitotyössä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Voit työskennellä muun muassa avopalveluissa, sa. Sairaanhoitajan tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on hyvä. Kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet.

Harjoittelut

Ote työhön opintojen aikana

Sairaanhoitajan opinnoissa otat työelämän taidot haltuun monipuolisesti useissa harjoittelujaksoissa. Ammattitaitoa tukevaa harjoittelua on 90 opintopistettä.

Sairaanhoitajaksi toisella tutkinnolla?

Sariaanhoitajan tutkintonimikkeen voit saada myös Ensihoitajan ja Terveydenhoitajan tutkinnosta.

Ensihoitaja, monimuoto Terveydenhoitaja, monimuotototeutus

Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähi- ja/tai etäopiskeluna yleensä 2-4 päivänä kuukaudessa.

Voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Opiskelijan työhön sisältyy muun muassa etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija.

Hae koulutukseen opintopolussa

Haku Sairaanhoitajan koulutuksiin tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae Kajaaniin Hae Raaheen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

KAMKStart toisen asteen opiskelijoille Avoin AMK Polkuopinnot