Ensihoitaja, monimuoto

Ensihoitajan tutkinto-ohjelmasta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden sekä laaja-alaisen osaamisen akuuttihoitotyöhön.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Elämänpelastajaksi

Ensihoitaja on ensi- ja hoitotyön asiantuntija, joka toimii vastuullisesti monipuolisessa ja ajoittain vaativassakin ympäristössä. Ensihoitajalta vaaditaan kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja tilanteen hallintaan, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Ensihoitaja suuntautuu äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoidon tarpeen arviointiin sekä toteuttamiseen terveydenhuollon hoitolaitosten ulkopuolella. Ensihoitaja kohtaa usein potilaan ensimmäisenä ja tarvittaessa ensihoito kuljettaa potilaan tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön.

Tutkinto antaa pätevyyden toimia hoitotason ensihoitajana Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämien vaatimusten mukaisesti.

Opinnot

Ensihoitajan koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Minkälaisiin töihin valmistut

Ensipelastajaksi

Opinnot mahdollistavat sinulle monipuoliset vaihtoehdot työskennellä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä sosiaalihuollossa.

Harjoittelut

Ote työhön opintojen aikana

Opintoihin sisältyy ohjattuja harjoittelujaksoja työelämässä. Niiden suorittaminen tapahtuu pääsääntöisesti harjoitteluyksikön työvuorojärjestelmän mukaisesti. Opiskelijan tulee varautua siihen, että harjoittelua on keskimäärin 5 päivää viikossa ja se voi ajoittua osittain myös iltaan, yöhön ja viikonlopuille.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Opiskeluun sisältyy mm. lähitunteja, etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija.

Hae koulutukseen opintopolussa

Haku Ensihoitajan koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

KAMKStart toisen asteen opiskelijoille Avoin AMK Polkuopinnot