Terveyden­hoitaja, monimuo­tototeutus

Terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksessa ammatilliset opintosi painottuvat yksilön, yhteisön ja väestön terveyden edistämiseen.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Terveydenhoidon ammattilaiseksi

Haluatko päästä vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin? Terveydenhoitajana voit vaikuttaa erilaisten ihmisten elämään ja olla mukanaelämän suurissa muutoksissa. KAMKissa terveydenhoitajaopinnot ovat käytännönläheisiä ja opit hyödyntämään myös moniammatillista yhteistyötä. Terveydenhoitajakoulutuksessa ammatilliset opintosi painottuvat yksilön, yhteisön ja väestön terveyden edistämiseen. Terveydenhoitajan osaaminen perustuu laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännön osaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin.

Osaamisalueet

Terveydenhoitajatyön ammattiopinnot koostuvat neljästä osaamisalueesta:

  1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
  2. Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
  3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
  4. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen

Suoritettuasi nelivuotisen terveydenhoitajakoulutuksen, valmistut sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi (AMK).

kaksi miestä istuu papereiden kanssa

Opinnot

Terveydenhoitajan koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Minkälaisiin töihin valmistun?

Terveydenhoitoalan ammattilainen

Terveydenhoitajan tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet toimia terveydenhoitajan tehtävissä käytännön eri työkentillä, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kansanterveystyössä ja ikääntyneiden palveluissa. Työskentely erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä on myös mahdollista terveydenhoitajalle.

Harjoittelu

Työkokemus koulutuksen aikana

Koulutukseen sisältyvä ohjattu käytännönharjoittelu toteutetaan aidoissa hoitotyön/terveydenhoitotyön työelämässä, joka harjoittelun työaika noudattaa pääosin normaalia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettyä työaikaa.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, joten voit mahdollisuuksiesi mukaan osin työskennellä opiskelusi ohessa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite ja opiskelijan työhön sisältyy mm. lähitunteja, etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

KAMKStart toisen asteen opiskelijoille Avoin AMK Polkuopinnot