Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut – Kaukolämpöhanke

Projektin tavoitteet

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hanke keskittyy kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen ja vauhdittaa uusien hiilineutraalien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Hankkeen tavoitteena on edistää energiasektorin siirtymää kohti vähähiilistä maailmaa, lisätä alueen osaamista aihepiiriin liittyen sekä luoda pohjaa myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Hankkeessa luodaan CO2-neutraalin kaukolämmöntuotannon tiekartat sekä Kajaaniin että Suomussalmelle. Lisäksi hankkeessa tehdään teknologiakartoitus mahdollisesta pienimuotoisesta biojalostamosta Suomussalmelle. Myös tekoälyn mahdollisuudet kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi selvitetään.

Projektin toimenpiteet

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista ja uusien ratkaisuiden käyttöönottoa maakunnan alueella.

Hankkeessa syntynyt aineisto on koottu tälle sivulle, jossa se on aiheesta kiinnostuneiden ja tietoa hakevien käytössä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Aineistot ja julkaisut löydät sivun alaosasta.

Hankkeessa tuotettiin kaksi tulevaisuuden vähähiilisyystiekarttaa – toinen Suomussalmen kokonaisuudesta, ja toinen Kajaaniin. Kajaanin ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla julkaistut videot löydät sivun alaosasta.
Videot toteutettiin yhteistyössä Tanssivat Sudet -markkinointitoimiston kanssa.

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeen seminaareja järjestettiin kaksi – Suomussalmella 1.2., ja Kajaanissa 14.2.2023. Suomussalmen seminaari järjestettiin ainoastaan paikan päällä – mutta Kajaanin seminaariin pääsi osallistumaan myös etäyhteyksin. Molemmat seminaarit taltioitiin. Tallenteet ja esitysten materiaalit löydät sivun alaosasta.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.6.2021 – 31.3.2023

Rahoitus: Hankkeen kustannusarvio on 238 760 euroa. Kainuun liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla.

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Silja Keränen

Projektipäällikkö

Heidi Karppinen

Hankkeen tuottama aineisto ja julkaisut

Seminaarit