Tieto- ja viestintä­tekniikan insinööri, peliteknologia ja älykkäät järjestelmät, päivätoteutus

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Ohjelmoi fysiikkaa virtuaalissa maailmoissa ja oikean elämän simulaattoreissa

Opiskelijat saavat insinöörikoulutuksessa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Peliteknologian koulutuksesta valmistuu rautaisia ohjelmistoalan asiantuntijoita, jotka osaavat soveltaa osaamistaan pelialan lisäksi monilla muillakin teollisuuden aloilla. Älykkäät järjestelmät -koulutuksesta valmistunut insinööri voi toimia mielenkiintoisissa tulevaisuuden teknologian laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja opittua teoriaa sovelletaan käytäntöön erilaisten käytännön projektitöiden kautta.

Suuntautumiset

Koulutuksessa on 40 aloituspaikkaa ja molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin on rajattu ryhmäkoko. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen soveltuvuuden, taitojen ja opintomenestyksen perusteella joko peliteknologiaan tai älykkäisiin järjestelmiin.

Peliteknologia
Peliteknologian opinnoissa erikoistut ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottori- ja peliohjelmoinnissa. Pelimoottoriohjelmoinnin moduulissa opit myös reaaliaikagrafiikan tai visuaalisten efektien ohjelmointia, peliohjelmoinnissa esimerkiksi mobiilipelien tai verkkopelien ohjelmointia sekä perehdyt pelien tekoälyyn. Opiskelu on osin projektimuotoista ja työjärjestykseen onkin varattu kokonaisia projektipäiviä, jolloin opiskelijat keskittyvät projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektiopinnoissa saat tehdä myös työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksesi mukaisia peliprojekteja.

Älykkäät järjestelmät
Älykkäissä järjestelmissä erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, pelillisyys, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä myös uusiin tulevaisuuden teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (Internet-of-Things). Koulutuksesta valmistunut insinööri on asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monipuolisesti eri aloilla, myös pelialalla.

Nuori nainen katsoo kännykkää kädessään.

Opinnot

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutus kestää 4 vuotta ja sen laajuus on 240 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Minkälaisiin töihin valmistun

Ohjelmistoalan osaajaksi

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monenlaisissa ohjelmistokehityksen työtehtävissä. Työnimikkeenäsi voi olla esim. Game Engine Programmer, Graphics Programmer, ohjelmistosuunnittelija, Software engineer, R&D engineer, Sales engineer, Embedded Programmer, suunnitteluinsinööri, tuotekehitysinsinööri tai projekti-insinööri.

Projektit

Kädet kiinni koodissa ja kolvissa

Opinnoissa pääset työskentelemään erilaisissa projekteissa, joissa opittua teoriaa sovelletaan käytännössä hihat käärittynä. Peliteknologian projekteissa saat käyttöösi mm. uusimman VR-teknologian ja älykkäissä järjestelmissä pääset käsiksi sensoreihin ja IoT-ratkaisuihin.

Pelialan tradenomikoulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit opiskella pelialaa myös tradenomina. Tietojenkäsittelyn pelialan koulutuksessa on mahdollista suuntautua graafikoksi, ohjelmoijaksi tai tuottajaksi.

Lue lisää tradenomikoulutuksesta

Hae koulutukseen Opintopolussa

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

KAMKStart toisen asteen opiskelijoille Avoin AMK Polkuopinnot