Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio – MUUVI

Projektin tavoitteet

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hankkeen tavoitteena on tukea pohjoissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä toimimaan odottamattomissa kriisitilanteissa. Kehitämme yritysten kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä taitoa oppia hyödyntämään niitä. Keskitymme erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin.

Projektin toimenpiteet

  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia mikro-opintoja. Mikro-opinnot ovat lyhytkestoiseen, työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja koulutuksia, joita yritykset voivat suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Tarjoamme yrityksille maksuttomia info- ja sparraustilaisuuksia. Sparrauksen tavoitteena on tunnistaa yritysten kehittämistarpeet, ohjata osaamisen kehittämiseen sekä tuottaa yrityksille hyödyllisiä uusia koulutussisältöjä.
  • Toteutamme hyviä käytänteitä esiin nostavan yritystarinakampanjan tukemaan yritysten välistä vertaisoppimista.
  • Pilotoimme pitkäjänteiseen kumppanuuteen perustuvan ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyömallin.

Tapahtumat ja koulutukset

Haluatko kehittää osaamistasi muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoista? Tilaisuudet ovat kaikille osallistujille maksuttomia. Tervetuloa! Katso kaikki MUUVI-hankkeen Pohjois-Suomen alueen tapahtumat osoitteesta: oamk.fi/muuvi.

Mikro-opinnot

Voit opiskella maksuttomia mikro-opintoja ajasta ja paikasta riippumatta. Mikro-opintojen sisällöt ovat aikaa ja muutoksia kestäviä, ja aiheet ovat sellaisia, joita kunkin yrityksen tulee tarkastella toiminnassaan aika ajoin.

Hankkeen iso valtakunnallista mikro-opintokokonaisuutta voit tarkastella osoitteessa yritystenmuutoskumppanina.fi.

Yhteistyö

Hanke on suunnattu Pohjois-Suomen (Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien) mikro- ja pk-yrityksille. Sitä toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke toimii osana valtakunnallista hankekokonaisuutta.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.12.2022-31.12.2023

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoitus

Lisäpalikat

Joillakin hankkeilla on tiedostoja/linkkejä hankkeen tuotoksiin, webinaareihin, tms jotka pitää olla esillä. Nämä voidaan lisätä haitareiden sisälle, videopalikkana, linkit “kuva ja teksti vierekkäin” palikkana. Ota yhteys viestintään näissä tilanteissa.

Lisätietoja

Facebook

LinkedIn

Instagram @muuvihanke

Projektipäällikkö

Matti Luukkonen

Marja-Liisa Järvelä, Oulun ammattikorkeakoulu
marja-liisa.jarvela@oamk.fi
040 674 8344

Natalia Pulakka, Lapin ammattikorkeakoulu
natalia.pulakka@lapinamk.fi
044 032 8118

Menneet tilaisuudet