Yritysten kilpailukyvyn kasvattaminen innovaatio-osaamisella – YKKIO

Projektin tavoitteet

Onko sinulla halua kasvattaa ja kehittää yritystäsi? Onko sinulla halua kehittää omaa tai henkilöstösi osaamista?
TKI-toiminta on keskeisimpiä yrityksen liiketoiminnan kehittymisen avaintekijöitä, mutta usealla yrityksellä on suuria haasteita TKI-toiminnan suunnitelmallisessa toteuttamisessa. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa yritysten liiketoiminnan kehittyminen vahvistamalla yritysten TKI-toiminnan osaamista.

Projektin toimenpiteet

Osaamista vahvistetaan tarjoamalla yrityksille koulutusta liiketoimintamahdollisuuksien analysoinnissa, innovaatiotoiminnassa sekä TKI-hankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa. Hankkeessa kartoitetaan Kainuun ja Koillismaan alueella kehittymishaluisten ja kehittymispotentiaalia omaavien yritysten innovaatio- ja TKI-osaamisen tarpeet, suunnitellaan ja toteutetaan laaja innovaatio- ja TKI-toiminnan koulutuskokonaisuus ja siten tuetaan yritysten TKI-toiminnan kehittämistä.

Tuloksina syntyy yritysten liiketoiminnan kehittymistä osaamisen vahvistumisen kautta, yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen soveltuva koulutuskokonaisuus ja pysyvä innovaatiotoiminnan yhteistyöverkosto.

Teemat ja koulutukset

Koulutuskokonaisuus on jaettu teemoittain pienempiin osiin ja halutessasi voit osallistua vain tarvettasi vastaavaan osioon. Räätälöimme kunkin osion sisältöä ja painotuksia osallistujien tarpeiden mukaisiksi. Tutustu koulutuskokonaisuuteen ja sisältöihin alempana.

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Tommi Kyllönen

Yritysten innovaatiotoiminta -koulutustarjotin