Tuulivoima-alalle tekijöitä ja uutta osaamista Kainuuseen – Tuulituo

Tuulituo toteuttaa koulutuksia

Hankkeessa tuotetaan neljä koulutuskokonaisuutta. Lue lisää koulutusten sisällöistä ja hakemisesta.

Lue lisää ja hae

Projektin tavoitteet

Tuulivoima-alalle suunnatussa hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan alan tuotantovaiheen kunnossapidon koulutuskokonaisuutta Kainuussa ja sen lähialueilla

Projektin toimenpiteet

Tuulituo-hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan tuulivoima-alan tuotantovaiheen kunnossapidon koulutuskokonaisuus KAOn ja KAMKin yhteistyönä. Koulutukset alkavat elokuussa 2024 ja kestävät helmikuulle 2025. Koulutuskokonaisuuden kohderyhmänä ovat tuulivoima-alalla jo toimivat, tuulivoima-alalle siirtymisestä kiinnostuneet muilla aloilla työskentelevät kone- ja sähkötekniikan ammattilaiset, sekä työttömyysuhan alla olevat (erityisesti rakennusalan työntekijät) ja työttömät. Maantieteellisesti hanke kohdentuu Kainuuseen ja sen lähialueille, joilla toteuttajaorganisaatioilla on toimintaa.

Projektin tiedot

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoja

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Projektipäällikkö

Tommi Kyllönen

Hankkeen koulutukset

KAMK koulutukset (työnjohdolle ja toimihenkilöille)

1. Tuulivoima sähköntuotantomuotona

2. Tuulivoimapuiston kunnossapidon johtaminen

3. Tuulivoiman kunnonvalvonta

Jokaisen kokonaisuuden laajuus on n. 60 h / 2 op.  Kolmessa kokonaisuudessa yhteensä 15 koulutusiltaa, jotka toteutetaan etäyhteydellä. Koulutusilloista tulee tallenne, jonka opiskelijat voivat katsoa, jos koulutusillan ajankohta ei sovi opiskelijalle.

KAO –koulutukset

4. Tuulivoimalan huolto- ja kunnossapitotyöt (sis. GWO-koulutuksen).

Koulutuksen laajuus on n. 160 h / 6 osp. Koulutukseen osallistuminen vaatii fyysistä läsnäoloa. Osa mahdollista suorittaa etänä.

Koulutusten sisällöt

Koulutukseen hakeminen

Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

  1. KAMKin työnjohdolle ja toimihenkilöille suunnattu kokonaisuus
  2. KAOn huolto- ja kunnossapitotyöt kokonaisuus

Lähtökohtaisesti hakemuksessa valitset kumpaan kokonaisuuteen suuntaudut.
Käytännössä laadimme jokaiselle opiskelijalle hänen taustojaan palvelevan opintosuunnitelman, jolloin yksittäisiä koulutuksen osia voi poimia niin KAOn kuin KAMKin osioista.

Koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Valituilta edellytämme sitoutumista sovitun opintokokonaisuuden suorittamiseen.

Hae koulutukseen