The Innovation ecoSystem for Healthy Active People in Europe – I3-INSHAPE

Kajaanin ammattikorkeakoulu on mukana EU-rahoitteisessa kansainvälisessä hankkeessa (I3-INSHAPE), jonka tarkoituksena on vastata innovaatioiden ja digitaalisuuden keinoin huoleen eurooppalaisten yhä lisääntyvästä liikkumattomuudesta.

Projektin tavoitteet

Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin. Liikkumattomuus on haaste myös muissa Euroopan maissa.  I3-INSHAPE-hanke vastaa osaltaan tähän haasteeseen. Tämän päivän kehitystyö vaatii eri tahojen yhteistyötä. Hankkeessa verkostoidutaan eri maiden toimijoiden kanssa ja kehitetään yhdessä osaamista aiheen tiimoilta.
Liikunta- ja hyvinvointialan yritykset ovat avainasemassa hankkeessa.

Projektin toimenpiteet

Kehitystyön keskiössä ovat:

1) yritysten tukeminen mm. innovaatio- ja yritysneuvontapalveluiden avulla,
2) markkinavalmiusarvioinnit,
3) dataan perustuva kehittäminen (uusia data- ja digitalisaatiopalveluja),
4) työpajat yrityksille,
5) innovaatioekosysteemipalvelujen ja erilaisten työkalujen kartoittaminen sekä
6) parhaiden käytäntöjen kokoaminen (kansainvälisellä tasolla).

Yhteistyö

Hankkeessa on mukana toimijoita viidestä eri maasta: Belgia, Hollanti, Espanja, Unkari, Suomi.

Suomesta on mukana toimijoita Lapista (Lapin amk) ja Päijät-Hämeestä (LAB, Ladec-Lahden seudun kehitys). Kainuun alueella hanketoimijoita ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto (JYU-Vuokatti) sekä CSE Simulation Oy.

I3-Inshape partnerit

Projektin tiedot

Toteutus: 01.09.2023 – 31.08.2026

Rahoitus: Euroopan Unioni

Koordinoija: Cluster Sports and Technology/Hollanti.

Lisätietoja

TKI-vastaava

Katri Takala

projektipäällikkö

Tommi Kyllönen

Projektiasiantuntija

Tommi Kauppinen