Tapahtuman järjestäminen uudessa normaalissa

Hankkeessa tuotetaan ja toteutetaan osaamista, työhyvinvointia, verkostoitumista ja mentoritoimintaa tukevia koulutuksia ja tapahtumia tapahtuma-alalla toimivien tarpeisiin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

eu logot

Projektin tavoitteet

Hanke tähtää Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden tapahtuman järjestämisen parissa työskentelevien mikro- ja pk-yritysten sekä näille palveluja tarjoavien tahojen osaamisen edelleen kehittämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen, verkostoitumiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

  • Hanke tukee erityisesti koronapandemiasta kärsineitä tapahtuma-alan mikro- ja pk-yrityksiä ja yrityksille palveluja tarjoavia tahoja
  • Hankkeessa lisätään yritysten ja yrittäjien osaamista ja työhyvinvointia  mm. koulutusten ja vertaistuen avulla
  • Hankkeessa edistetään Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tapahtuma-alan toimijoiden verkostoitumista
  • Hankkeella edistetään yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistämistä

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa on tavoitteena koota kohdealueiden välinen tapahtumatuotantoalan verkosto, jossa voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä saada synergiaetua yhdessä toimimisesta. Lisäksi tavoitteena on koota tapahtuma-alan mentoriverkosto.
Hankkeessa tuotetaan ja tarjotaan kohderyhmälle tapahtuma-alan haasteisiin vastaava koulutuskokonaisuus, jolla vastataan alalla erityisesti Covid-pandemian mukanaan tuomiin osaamishaasteisiin.

Tavoitteena hankkeessa on myös edistää tapahtuma-alan ammattilaisten ja yrittäjien työhyvinvointia ja sitä kautta tukea alan siirtymistä Covid-pandemian mukanaan tuomaan aikaan sekä lisätä valmiuksia uuden pandemian kohdatessa.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.2.2022- 30.11.2023

Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, toimintalinja 9 REACT EU:n ESR toimenpiteet

 

Lisätietoja

lehtori

Hannele Siipola