Solution4Farming – S4F

Solution4Farming (S4F) -projektin tavoitteena on tarjota ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekaviljelyjärjestelmille eurooppalaisessa ilmastossa ja lisätä samalla kiertotaloutta.

S4F LOGOT

Projektin tavoitteet

Hankkeessa pyritään tunnistamaan järjestelmällisesti synergiaa ja täydentävyyttä muiden sekaeläintuotannon alojen kanssa, tunnistaa kullekin ilmastoalueelle sopivimmat ratkaisut kiertokulun lisäämiseksi sekatiloilla, kehittää viestintätekniikkaa ja sen työkaluja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, testata ja validoida projektiratkaisuja, arvioida projektiin perustuvien ratkaisujen tehokkuutta käyttämällä LCA-tekniikkaa, ja tarjota kanava tulosten hyödyntämiseen.

Projektin toimenpiteet

Hankkeen tulosten odotetaan kehittävän uusia teknologioita kiertotalouden lisäämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, luovan päätöksenteon tukijärjestelmän sekaeläintilojen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja kehittävän hoitovaihtoehtoja maatalousjärjestelmien kiertotalouden lisäämiseksi. Lisäksi pyritään luomaan uusi kontrolloitu kasvumoduuli käytettäväksi arvokasvien viljelyssä.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.12.2021 – 30.11.2024

 

Lisätietoja

projektityöntekijä

Antti Kuoppala