Renewing Sludge Management Concepts – REMAC

Remac logot

Projektin tavoitteet

REMAC-lyhenne juontuu hankkeen englanninkielisestä nimestä; Renewing Sludge Management Concepts. Kyseessä oli Karelia CBC-ohjelman rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli, nimensä mukaisesti, pureutua rajavyöhykkeemme lietteiden käsittelyn tämänhetkisiin prosesseihin, kehittää niitä, ja luoda uusia, ekologisia vaihtoehtoja vanhanaikaisille ja nykypäivänä jopa toimimattomille käytännöille. Karelia CBC –ohjelman rahoittama hanke tuo Kainuulaisen biokaasutuotannon nykyaikaan. Hankkeessa investoidaan Puolangalle jätevesilietteiden käsittelyyn tarkoitettu pienehkön mittakaavan biokaasureaktori, joka palvelee jatkossa Puolangan ja lähikuntien tarpeita. Avokompostointi on ollut tyypillinen tapa käsitellä lietteitä maaseutukunnissa, mutta kompostoinnista ollaan heikon ympäristötehokkuuden vuoksi siirtymässä pois kaikkialla Suomessa.  ”Ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt lietteen kuljettaminen rekoilla, fossiilisia polttoaineita käyttäen, jopa useiden satojen kilometrien päähän”, sanoo projektipäällikkö Outi Laatikainen KAMKilta. ”Tässä hankkeessa pääsemme toteuttamaan tälle pienehkölle mittakaavalle suunnitellun laitoksen, joka onnistuessaan toimii referenssinä muillekin vastaaville seuduille.”

Kyseessä on Kajaanin ammattikorkeakoulun johtama hanke, joka alun perin toteutettiin rajayhteistyönä Suomen ja Venäjän välillä. Hankkeessa kehitettiin myös lietteen käsittelyn ympäristötehokkuutta Venäjän Karjalassa vuoden 2022 maaliskuun alkuun saakka, mutta johtuen Venäjän sotatoimista Ukrainassa kaikki organisaatiollinen yhteistyö Venäjän kanssa on sittemmin lopetettu. Kostamuksessa kehitettiin lietteen jatkokäsittelyä ja kuivausta, ja lisäksi Kontupohjan alueen kylissä kehitettiin lietteen varastointia siten, että haitallisia valumia Äänisjärveen vähennettiin.

Lisätietoa REMAC-hankkeesta löytyy Karelia CBC-ohjelman viralliselta internet-sivustolta.

Projektin toimenpiteet

Suomen puolella REMAC-hanke toteutui konkreettisesti Puolangalla, jonne rakennettiin uusi, pienikokoinen biokaasureaktori käsittelemään Puolangan ja lähikuntien lietteitä. Tähän mennessä lietteitä on käsitelty avokompostoinnilla, kuten suurimmassa osassa muissakin maaseutukunnissa, mutta kompostoinnista ollaan heikon ympäristötehokkuuden vuoksi siirtymässä pois kaikkialla Suomessa. Uuden biokaasureaktorin tuottamaa biokaasua tullaan hyödyntämään kunnan lämpölaitoksen toiminnassa tämänhetkisten fossiilisten polttoaineiden sijasta.

Yhteistyö

REMAC-hankkeen Suomen pääty toteutettiin yhteistyössä KAMKin, Macon Oy:n, sekä Puolangan kunnan kanssa. Venäjän puolella kehitettiin lietteen käsittelyn ympäristötehokkuutta, mutta maaliskuussa 2022 kaikki organisaatiollinen yhteistyö loppui Venäjän hyökkäyssodan johdosta.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija

Outi Laatikainen