Puhdas AU-vesi

au vesi logot

Projektin tavoitteet

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima Puhdas AU-vesi – Koneellisen kullankaivun vedenkäytön kehittäminen -hanke keskittyy kullankaivun päästöjen vähentämiseen.

Hankkeen tavoitteena on pienentää kullankaivun vesistöpäästöjä nykyisestä tasosta 75 prosenttia. Koneellisessa kullankaivussa vesistöpäästöjä on pienennetty 90-luvun lähtötasosta jo noin 90 prosenttia. Lapiokaivun päästöjä on pystytty pienentämään neuvonnalla jonkin verran, mutta siitä ei ole seurantalukuja. Puhdas AU-vesi -hankkeen pääkohta on kehittää ja testata menetelmiä, jolla voidaan vähentää veden samentumien määrää poikkeustilanteissa, kuten työmaan aloituksissa, tulva-aikoina, ja uomansiirron aikana.

Projektin toimenpiteet

Kullanhuuhdonnan vesistöpäästöjen vähentämiseksi hankkeessa tehtävät toimenpiteet:
1. Kehitetään kullankaivun vesistövaikutusten monitorointia
2. Kehitetään ja pilotoidaan poikkeustilanteiden varalle samentuman flokkausmenetelmiä
3. Kerätään olemassa olevia vedenkäsittelytekniikoita ja tuotetaan niistä koulutuspaketti
4. Kehitetään ja pilotoidaan pienemmällä vesimäärällä toimivia lapiokaivun menetelmiä.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.4.2021 – 31.12.2022

Rahoitus: Hankkeen kustannusarvio on 91 128 euroa. Lapin liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla.