Pätevöitymiskoulutuksen kautta sairaanhoitajaksi Kainuuseen – Nursing Pathway

Nursing Pathway –hanke suunnittelee ja pilotoi pätevöitymiskoulutuksen EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille.

Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Euroopan unionin osarahoittama -logot

Projektin tavoitteet

Nursing Pathway -logo

Sote-alalla on suuri työvoimapula. Sairaanhoitajakoulutuksen vetovoima on pienentynyt. Työperäisellä maahanmuutolla ja pätevöitymiskoulutuksilla pyritään vastamaan työvoiman saatavuuden haasteeseen. EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritettu sairaanhoitajan tutkinto ei oikeuta toimimaan sairaanhoitajana Suomessa. Ulkomailla valmistuneiden sairaanhoitajien on haettava Valviralta oikeutta ammatin harjoittamiseen.

Projektin toimenpiteet

  • Nursing Pathway -hanke suunnittelee ja pilotoi kaksikielisen pätevöitymiskoulutuksen EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille.
  • Pätevöitymisopinnoissa opiskelija täydentää kotimaassaan suorittamaansa tutkintoa Valviran määräämillä lisäopinnoilla. Pätevöitymiskoulutuksessa opiskelijaa tuetaan Valviran hakemuksen tekemisessä.
  • Opintojen sujuvuutta ja suomen kielen oppimista tuetaan innovatiivisilla opetusmenetelmillä. Hoitotyön opinnot ja kieliopinnot limittyvät toisiinsa. Kielen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa yleisen kielitutkinnon suorittamisen tason, joka on ammatinharjoittamisen edellytys.
  • Opintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä työnantajan kanssa niin, että opintojen aikataulutus ja työaikajärjestelyt tukevat opintojen etenemistä.
  • Työelämän toimijoille järjestetään kulttuuri- ja kielitietoisuusvalmennuksia. Toimintamallit kehitetään yhteistyössä sote-alan työnantajien, viranomaisten ja koulutustoimijoiden kanssa.
  • Pätevöitymiskoulutusten pilotointia arvioidaan säännöllisesti ja saatua tietoa hyödynnetään koulutuksen ja pätevöitymisprosessin kehittämisessä.
  • Hanke toimii kv-rekrytoinnin verkostossa hoitajien ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kainuun alueelle sekä tekee kansallista yhteistyötä muiden pätevöitymiskoulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.12.2022–31.12.2025.

Rahoitus: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+). Hankkeen kokonaisbudjetti on 399 143 €.

 

Lisätietoja

projektiasiantuntija

Terhi Kukkonen