Nordic Waste Management Vision – NOWA

Projektin tavoitteet

NOWA, eli Nordic Waste Management Vision -hanke kehittää kestäviä jätehuoltokäytäntöjä kohdealueen, eli Suomen, Ruotsin ja Norjan, yhteistyönä. Hanke pyrkii edistämään kansainvälistä yhteistyötä yhteisten jätemarkkinoiden kehittämisessä. Tarkoituksena on edistää ja helpottaa tiedon ja käytäntöjen vaihtoa jätehuollon sidosryhmien välillä sekä edistää rajat ylittävien jätekuljetusten säännösten yhdenmukaistamista.

”Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt työskentelevät samanlaisten haasteiden kanssa pohjoismaissa, joten on hienoa saada kokemuksia ja näkemyksiä muilta. Toivomme saavamme laajempaa yhteisyötä pohjoismaiden välille ja sitä kautta edistää kiertotaloutta ja muun muassa tehostaa jätehuollon logistiikkaa”, kommentoi Kiertokaari Oy:n kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen.

NOWA-hankkeen tavoitteina on muun muassa, kuten jo mainittu, rajat ylittävän yhteistyön parantaminen, hallinnollisen taakan vähentäminen, jätehuollon kannustimien ja synergiaratkaisujen kehittäminen, tiedonhallinnan ja vuoropuhelun parantaminen sekä jätemarkkinoiden ymmärtämisen edistäminen. Tarkoituksena on muodostaa hankkeen yhteistyömaiden kesken eräänlainen jäteneuvosto, Nordic Waste Council, jonka myötä tullaan määrittelemään strategia helpottamaan rajat ylittävää jätehuoltoyhteistyötä.

”Parhaiden käytäntöjen jakaminen auttaa estämään virheitä ja tehostamaan toimintaa arktisilla alueilla, samalla edistäen kestävää kehitystä. Hankkeen aikana tietojen ja kokemusten jakaminen auttaa myös vahvistamaan Pohjoismaiden välistä yhteistyötä ja lujittamaan niiden asemaa arktisella näyttämöllä. Macon Oy on osana toteuttajana näiden tietojen jakamisessa ja toiminnan tehostamisessa, ja tarjoaa tähän hankkeeseen vahvaa ja laaja-alaista jätehuollon asiantuntijuutta”, kertoo Macon Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ahokas.

Yhteistyö

NOWA on Interreg Aurora -ohjelman rahoittama hanke, jossa yhteistyötä tekevät useat tahot Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä. Suomessa hanketta vetää Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK, ja yhteistyökumppaneina toimivat Haurun Jäteauto Oy, Kiertokaari Oy sekä ja Macon Oy. Norjassa hankkeen pääkumppani on Remiks Miljøpark AS, ja Ruotsissa Restproduktbearbetning i Boden AB.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.9.2023 – 31.12.2025

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Anna Tervonen