Kaivoskumppani-hanke

kaivosteollisuuden paikallisten alihankintaverkostojen vahvistaminen

Projektin tavoitteet

Kainuu on kaivosmaakunta, jossa kaivannaistoiminnalla on suuri merkitys työllisyydelle ja taloudelle. Maakunnan kehittämisen kannalta on tärkeää taata kestävän kehityksen kaivostoiminta tulevaisuudessakin.

Kainuun kaivoksilla työskentelee isoja suomalaisia kaivospalveluyrityksiä, joilla on osaamista ja resursseja toimia vaativissa olosuhteissa. Kainuussa taasen on pieniä yrityksiä, joilla on osaamista, kykyä ja halua toimia alihankkijana isoille kaivoksille ja muillekin teollisuusyrityksille. Paikallisten yritysten työllistäminen/käyttäminen on tärkeä osa kaivosten sosiaalisen hyväksyttävyyden statusta. Kestävyyden kannalta on tärkeää kaivostoiminnan tuotannon kasvaessa sekä tutkimus- ja kehitystyön ja koulutuksen vahvistuessa että yhä useampi pk-yritys pääsee mukaan kaivostoiminnan arvoketjuihin.

Kaivoskumppani -hankkeen tavoitteena on kainuulaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ja uuden busineksen löytäminen kaivossektorilta. Yritysten yhteistyön kehittäminen, alihankintaketjuihin pääsemisen tukeminen sekä tarjouskonsortion rakentaminen ovat kärkitoimenpiteitä. Läpileikkaavana teemana on lisätä hankeyritysten optimointi tilanne- ja reagointiherkkyyttä, joita tarvitaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat kaivokset, kaivospalveluyritykset ja kainuulaiset mikro- ja pk-yritykset. Kainuulaisten yritysten valmiuksia ja osaamista kehittämällä sekä verkostoja vahvistamalla yritykset pääsevät mukaan kaivosten alihankintaketjuihin tai konsortiona tarjoamaan palveluja kunnossapitoon, maanrakennukseen ja muihin kaivosten akuutteihin tarpeisiin. Lähiyhteistyö on tärkeä osa kaivosteollisuuden vastuullisuutta.

Yhteistyö

Kaivoskumppani-hankkeen toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu. EARK -hankkeen rahoittava viranomainen on Kainuun liitto, Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelma. Mukana hankkeessa ovat rahoituksella Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.12.2022- 30.11.2024.

Budjetti: 153 342 €

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Ritvaleena Leinonen