Kainuun urheilun ja hyvinvoinnin data-analytiikan ohjelma – KUHA2

Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Euroopan unionin osarahoittama -logot

Projektin tavoitteet

KUHA 1 – hankkeen (1.9.2021-31.7.2022) aikana kartoitettiin liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä kansallisia datahankkeita, valmisteltiin arvoketjua huomioiden yritysten tarpeet, selvitettiin urheilijadatan käyttöön liittyviä tutkimuseettisiä ja tietosuojaan liittyviä asioita, valmisteltiin data-altaan tieto- ja järjestelmäarkkitehtuureja ja rakennettiin verkostoa eri toimijoihin.

KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset. Lisäksi valmennus- ja tutkimustarpeisiin tuotetaan datan visualisointisovellus. Visualisointisovelluksen avulla yhteistyökumppaneille konkretisoidaan yhteisen data-altaan hyödyt liittyen sekä Suomen Olympiakomitean kansalliseen urheilun ja liikunnan datastrategiaan että yritysten ja muiden kansallisten tutkimuslaitosten toimintaan. Hanke tukee muita alueellisia menossa ja valmisteilla olevia liikuntadataan liittyviä hankkeita.

Yhteistyö

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön (JYU-Vuokatti), CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) yhteistyönä.

KAMK vastaa visualisointityökalun suunnittelusta ja toteutuksesta muiden hankekumppaneiden vaatimusmäärittelyjen mukaisesti. Kehitystoiminnan tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen työkalu, joka mahdollistaa nopean palautteen tarjoamisen urheilijoilla ja valmentajille, ja jota voidaan jatkossa hyödyntämään laajemmin liikunnan ja hyvinvoinnin sovelluskohteissa.

JYU-Vuokatti koordinoi hanketta ja vastaa urheilijadatan tuottamisesta ja visualisointityökalun määrittelystä.

CSC suunnittelee data-altaan arkkitehtuurin niin, että data voidaan käyttää tutkimus- ja valmennustoimintaa varten visualisointityökalun kautta tietosuoja huomioiden. CSC tuottaa lisäksi synteettistä dataa, jotta demonstrointivaiheessa pystytään testaamaan myös isompia datamääriä ja muissa hankkeissa aloittamaan tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen testaaminen.

Projektin tiedot

Toteutus: 12.1.2022 – 12.31.2024

Budjetti: 111 437 €

Lisätietoja

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Projektipäällikkö

Kyösti Koskela

Muut yhteystiedot

Kehittämispäällikkö
Olli Ohtonen JyU Vuokatti
olli.ohtonen@jyu.fi

Kehityspäällikkö
Aleksi Kallio CSC
aleksi.kallio@csc.fi