Iso-Ruuhijärven kunnostushanke – KIRKU

kirku logot

Projektin tavoitteet

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Ympäristöministeriöltä, Kainuun ELY-keskuksen kautta rahoituksen KIRKU – Kajaanin Iso-Ruuhijärven kunnostushankkeeseen.

Iso-Ruuhijärvi on korkean palvelutason ulkoilu- ja virkistyskalastuskeskus. Paikkaan on matkaa Kajaanista 14 kilometriä, ja se kuuluu Kainuun suosituimpiin virkistyskalastuskohteisiin. Iso-Ruuhijärvelle myönnetään vuosittain 3500 kalastuslupaa, ja alueella kävijöitä on samassa ajassa yli 10 000 – puhutaan siis tällä leveyspiirillä varsin suositusta kohteesta, josta kainuulaisilla on varmasti paljon lämpimiä muistoja sukupolvienkin takaa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa kenttäkokeiluja ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutumiseen liittyen. Tämän rinnalla tarjotaan alueella liikkujille mahdollisuus vuorovaikutteiseen ympäristöhavainnointiin. Hankkeen aikana asiasta kiinnostuneet saavan koekäyttöönsä mobiilisovelluksen, jolla arvioidaan vesistön tilaa. Tarkoitus on kehittää työkaluja suuntaa antavan taustatiedon keräämiseen erilaisiin vesistöihin ja ympäristöön vaikuttaviin ilmiöihin liittyen. Jatkossa tämän kaltainen ympäristötieto voi auttaa saamaan parempaa ymmärrystä mahdollisista ongelmista ja auttaa tulevien toimenpiteiden kohdentamisessa.

”KIRKU tuo mukavasti yhteen sekä KAMKin kovaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista, että oman asuinalueemme viihtyvyyden kehittämistä”, toteaa Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén. ”Meillä on vahvaa kiertotalousosaamista ja kehittämämme ravinteiden talteenoton menetelmät ovat tärkeä osa vesien ja ravinteiden parempaa hallintaa monenlaisissa käyttökohteissa. Myös ympäristön tarkkailuun tarkoitettu mobiilisovellus on kiinnostava esimerkki siitä, että KAMKissa osataan löytää uudenlaisia ratkaisuja meitä kaikkia hyödyntävän tiedon keräämiseen ja hallintaan”, Sarén jatkaa.

Projektin toimenpiteet

KIRKU-hankkeen rahoituksella tehdään toimenpiteitä, joilla tähdätään Ruuhijärven ekologisen tilan parantamiseen. Järvi on rehevöitynyt ja happamoitunut mm. ojitettujen soiden aiheuttaman kuormituksen vuoksi. Sulanmaan kausien 2022 ja 2023 aikana siivotaan kasvillisuutta, suoritetaan koekalastusta ja myös hoitokalastusta. Järveen laskevien purojen ja ojien aiheuttamaa kuormitusta tarkkaillaan ja valumia vähentäviä kunnostustöitä tehdään laskuojiin. Kun järven tila paranee, myös kalat viihtyvät paremmin. Kunnostustyöt eivät aiheuta haittaa kaloille, kalastamiselle, tai siellä asuville viitasammakoille, vaan Ruuhijärvelle pääsee tavanomaiseen tapaan läpi kesän.

”Ruuhijärvi on mukava perinteinen ongintapaikka hyvin monenlaisille Kajaanin kaupungin asukkaille, joten kunnostustyö on ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Kajaanin kaupungininsinööri Matti Nousiainen. Tässä konkreettisessa kohteessa kaupunki pääsee kokeilemaan Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön tuloksia.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.1.2022 – 1.2.2024

Rahoitus: Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö Kainuun ELY-keskuksen kautta, Kajaanin kaupunki ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

 

Lisätietoja

Projektiasiantuntija

Evgeny Bogdanov

Erityisasiantuntija

Outi Laatikainen