Hulevesien hallinnan kehittämishanke – PeatStop

Urbaaneissa ympäristöissä, joissa hyvin suuri osa maapinta-alasta on katettua, hulevedestä tuppaa toisinaan syntymään aivan todellinen ongelma. Ongelmiin tosin on yleensä ratkaisu, se täytyy vain löytää – tähän pyrki Karelia CBC:n PeatStop-projekti.

ps logot

Projektin tavoitteet

PeatStop-projekti pureutuu hulevesien hallintaan Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Projektin tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja hulevesivalumien tuomiin ympäristökuormituksiin, esimerkiksi asentamalla suodattimia ja hapetuslaitteita vesistöihin. Tarkemmin ottaen, PeatStop tähtää kehittämään käytännön ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkiympäristöjen vesistöjen tilaa, ja estetään niiden rehevöitymistä ja saastumista.

Kajaanissa hankkeen päätarkoitus on puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen. Kaupunginlampi ottaa vastaan suurimman osan sadevesien valumista ja siihen laskee myös useampi sadevesiviemäri, joten saasteiden ja kemikaalien määrä lammen vedessä on suuri. Saasteiden määrää ja koostumusta ei vielä kuitenkaan tarkalleen tiedetä, joten on erityisen tärkeää seurata ja mitata vesistön tilaa. PeatStop-projekti tulee auttamaan Kaupunginlammen ympäristön eheytymistä, ja siitä saadaan myös paljon uutta, tärkeää tietoa vastaavien hulevesiongelmien ratkaisuun.

Lisää tietoa PeatStop-hankkeesta löytyy Karelia CBC-ohjelman verkkosivuilta.

Projektin toimenpiteet

Vuoden 2021 syksyyn mennessä PeatStopin osalta Kajaanissa on toteutettu parikin hapetuslaitepilottia – toinen Vimpelinlammessa ja toinen Kaupunginlammessa, Kaupunginlampeen laskevaan hulevesiviemäriin on asennettu pilottina suodatusarkku joka käsittelee lampeen laskevaa vettä, ja Ämmänpuronpuistoon yläkaupungille on rakennettu lampipuhdistamo, joka hidastaa lampeen virtaavaa vettä niin, että sen mukana kulkeutuva sakka ehtii laskeutua pohjaan, ennen kuin vesi jatkaa matkaa.

Ennen vuoden 2022 maaliskuuta hankkeen toteutusalueeseen kuului myös Venäjän Karjala. Petroskoissa puututtiin Äänisjärveen maaperästä liukenevan öljyn aiheuttamiin ongelmiin. Kuitenkin, johtuen Venäjän sotatoimista Ukrainassa, kaikki organisaatiollinen yhteistyö Venäjän kanssa on sittemmin lopetettu.

Projektin osaksi on kirjattu myös toteutusalueiden pitkäjänteinen tarkastelu, jolla turvataan tulevaisuuden osaaminen ja kehitys luonnonvesistöjen puhdistusprosessien kannalta myös muilla Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Tapauksista saadaan paljon lisää informaatiota luonnonvesistöjen tilan tarkasteluun, sen parantamiseen, ja saastumisen ennaltaehkäisyyn.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija

Outi Laatikainen