Hankinnat Kainuussa haltuun – HAKA

Valmiutta, osaamista ja vuoropuhelua julkisiin hankintoihin ja niiden tarjoamiseen kainuulaisille yrityksille ja julkiselle sektorille

haka kumppanit

Projektin tavoitteet

Hankkeessa edistetään kainuulaisten mikro- ja pk-yritysten valmiutta ja osaamista julkisten hankintojen tarjoajana. Näin yritykset pystyvät nostamaan tuotteiden ja palveluiden laatua ja volyymia. Samalla vahvistetaan paikallisen elinkeinoelämän kilpailukykyä, elinvoimaa ja yrittäjyyttä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa vahvistetaan myös hankintoja työssään tekevien Kainuun julkisen sektorin työntekijöiden osaamista sekä lisätään markkinavuoropuhelua yritysten ja julkisorganisaatioiden välillä.

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa aktivoidaan ja annetaan valmiuksia yrityksille ja julkisorganisaatioille kehittää pitkäjänteisesti hankintaosaamista jarjestämällä keskustelutilaisuuksia, webinaareja ja työpajoja.
Hankkeessa tehdään myös kumppanitarjotin BusinessKainuu-sivustolle, jonne yritykset tai yritysryhmät vievät tuotteitaan ja palveluitaan. Tavoitteena on, että vähintään 50 kainuulaista yritystä tuo palvelunsa sivustolle.

Yhteistyö

Hankkeen toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessa Kainuun Yrittäjien kanssa.
Mukana hankkeessa ovat rahoituksella myös kaikki Kainuun kunnat.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.9.2022- 31.12.2023.

Budjetti: 145 706 €

 

Lisätietoja

projektipäällikkö

Marisanna Jarva

Muut yhteystiedot

Projektiasiantuntija
Birit Oksman
puh. 041 319 4115
birit.oksman(at)yrittajat.fi