Digital Leadership and Helpful Tools – DigiLead

Hankkeen avulla lisätään yritysten digitaalista osaamista ja edistetään sopeutumista Covid19 -pandemian myötä otettuun digiloikkaan.

eu logot

Projektin tavoitteet

DigiLead-hankkeen päämäärä on tarjota yritysten johtajille, sekä opiskelijoille, tietotaitoa ja työkaluja, joita he tarvitsevat digitaalistrategian suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeella on kaksi päätavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on järjestää koulutuksia, työpajoja sekä teknologiademonstraatioita, jotka tukevat yritysten digitaalistrategioita. Toisena tavoitteena on koota avoimen lähdekoodin työkaluja yhteen yrityksille, joilta mahdollisesti puuttuu maksukykyä kalliimpien kaupallisten tuotteiden hankintaan, sekä tuottaa materiaaleja, joissa näiden työkalujen hyödyntämistä on ohjeistettu.

Kun maailma muuttuu monimutkaisemmaksi, johtajan on kyettävä kehittämään kattava ja monipuolinen digitalisaatiosuunnitelma. Tästä syystä koulutukset sisältävät sekä teknisiä aiheita että pehmeistä taidoista. Näitä ovat tiimin rakentaminen, läpinäkyvyys ja viestintä, digitaalinen markkinointistrategia, digitaalinen lukutaito ja miten tietoja voidaan käyttää toiminnan parantamiseen ja tietoisten riskien ottamiseen. Hankkeessa toteutetaan esittelyjä myös avoimen lähdekoodin tiedoista ja tekniikoista sekä siitä, miten niitä voidaan käyttää positiivisten liiketoimintatulosten saavuttamiseksi.

Projektin toimenpiteet

1. Koulutusmateriaalien kehittäminen ja kokoaminen koulutuksia varten. Materiaalit tulevat julkisesti saataville.
2. Avoimen lähdekoodin teknologioiden kokoaminen ja lajittelu, sekä selkeiden käyttöohjeistusten toteuttaminen niille.
3. Koulutukset, työpajat ja teknologiademonstraatiot, jotka ovat avoimia mikro- ja pk-yrityksille, sekä opiskelijoille.
4. Projektinhallinta

Projektin tuloksena 40–60 johtavissa ja esimiesasemissa työskentelevää mikro ja pk-yritysten henkilöä on saanut koulutusta, miten onnistuneesti hyödyntää digitalisaatiota sekä kykyä toteuttaa yritykselle digitaalistrategiaa. Toisena tuloksena on koottu lista avoimen lähdekoodin teknologioista ja ohjeistukset niiden hyödyntämisestä, jota alueelliset yritykset voivat vapaasti käyttää. Laajemmin hanke tavoittelee kohdealojen yritysten digitalisaation ja digistrategioiden nopeaa kehitystä, myös syventäen osaamista niissä yrityksissä, jotka ovat jo jonkin verran toimenpiteitä tehneet. Hankkeen koulutukset ja muut tapahtumat tarjoavat erinomaisia verkostoitumismahdollisuuksia sekä oman alan yritysten kanssa että osaltaan myös muiden kohdealojen. Pk-yrityksissä toimivista digivalinnoista ja hyvistä käytänteistä saadaan myös yrittäjien kautta näkökulmia koulutusten asiasisältöjen tueksi.

Projektin tiedot

Toteutus: 01.10.2021 – 31.03.2023

Rahoitus:  225 224 €

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima DigiLead-hanke on saanut ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta

Lisätietoja

yliopettaja

Anas Al Natsheh