Digipolkuja yrittäjille

KAMK:n ja Kainuun Yrittäjien yhteishanke, jossa toteutettiin vuoden 2023 aikana Kainuun alueen pienyrityksille koulutuspolkuja, joita oli mahdollisuus vielä täydentää yrityskohtaisilla asiantuntijapäivillä! Hanke järjesti myös klubitoimintaa yrittäjille!

digipolkuja logo

Projektin toimenpiteet

Hanke tarjosi koulutuspolkuja seuraavista teemoista:

  1. Asiakkuuksien polku, missä keskityttiin hakukonelöydettävyyteen, sähköisen markkinoinnin ja etäpalveluiden kehittämiseen, sekä siihen, miten sosiaalista mediaa ja nettisivuja voi hyödyntää myyntikanavana.
  2. Sisällöntuotannon polku, jossa treenattiin myyvien tekstien luomista sekä kuvien ja videoiden hyödyntämistä sähköisissä kanavissa.
  3. Johtajuuden ja vastuullisuuden polulla tutustuttiin mitä yrityksen vastuullisuus pitää sisällään, ja miten sitä voisi paremmin tuoda yritystoiminassa esille. Polulla tarkasteltiin myös itsensä johtamista ja ajanhallintakeinoja, joiden kautta voidaan parantaa muun muassa tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Yhteistyö

Hanke on mukana Business Kainuu -verkostossa. Tutustu verkostoon osoitteessa: businesskainuu.fi!

Projektin tiedot

Toteutus: 1.2.2023 – 31.12.2023

Rahoitus: 208 730 €

80% Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, React-EU (ESR)
17,02% Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (Muu julkinen rahoitus)
2,98% Kainuun Yrittäjät Ry (Yksityinen rahoitus)

 

Lisätietoja

projektipäällikkö

Johanna Takanen

projektipäällikkö

Olli Isoranta

Muut yhteystiedot

Katri Roininen
+358 44 728 7102
katri.roininen@yrittajat.fi