Digioppimisen polku Kainuuseen – DOK

Projektin tavoitteet

Digitaalinen murros muuttaa opettajan työtä niin peruskoulussa, toisella asteella kuin korkea-asteella. Se tuo mukanaan myös mahdollisuuksia opetukseen. DOK-hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kainuuseen digioppimisen polku, jossa eri kouluasteet kehittävät yhteistyössä digitaalista toimintaansa vastaamaan oppijoiden tarpeita entistä paremmin.

Projektin toimenpiteet

Mitä hankkeen aikana tehdään?

  • Kartoitamme digioppimisen nykytilannetta eri koulutusasteilla Kainuussa ja perehdymme muiden alueiden ratkaisuihin. Näin voimme lähteä kehittämään yhdessä omaa digioppimisen polkua Kainuun tarpeisiin.
  • Järjestämme työpajoja ja digimentoritoimintaa opettajille digipedagogiikan ja digimenetelmien osaamisen vahvistamiseksi. Hyvä digiosaaminen varmistaa tasavertaiset digitaidot oppijoille, mikä osaltaan mahdollistaa jatko-opinnot.
  • Toteutamme koulutuksia esihenkilöille pedagogisen johtamisen tukemiseksi. Digioppimisen polun yhtenä kehittämiskohteena on johtamisosaaminen erityisesti koulujen ja oppilaitosten yhteisöllisyyden varmistamiseksi digitaalisissa oppimisympäristöissä.
  • Toteutamme esihenkilöille ja johdolle myös työpajoja digioppimisen polun tuomiseksi osaksi Kainuun alueen eri koulutusasteiden arkea.

Yhteistyö

Hanketta toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu. Mukana ovat seuraavat Kainuun kunnat: Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Koulutusorganisaatioista ovat mukana Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.10.2023-30.9.2025.

Rahoitus: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+). DOK-hankkeen kokonaisbudjetti on 943 318 euroa.

Lisätietoja

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa

Instagram @dok.Kainuu
Facebook @DOK Kainuu
LinkedIn DOK Kainuu

Projektipäällikkö

Jaana Tolonen

Työpajat ja koulutukset

DOK-hankkeen aikana kehitetään sekä pedagogista osaamista että pedagogista johtamista järjestämällä koulutuksia ja työpajoja, jotka osaltaan edistävät henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Hyvinvointi on oppimisen ja osaamisen kasvun perusta!

Digimentorit

DOK-hankkeessa työskentelee digimentoreita, joiden keskeinen tehtävä on tukea opetushenkilöstöä digipedagogisen osaamisen kehittämisessä. Toimintaa kehitetään yhteistyössä työyhteisöjen kanssa. Hyvien käytänteiden tuottaminen ja jakaminen verkostossa on tärkeä osa työtä. Digimentorit järjestävät myös koulutuksia, digiklinikkatyylista toimintaa ja tuottavat itseopiskelua edistävää digitaalista materiaalia opettajien työarjen tarpeisiin.

Digimentorit toimivat: Ylä-Kainuussa ja Ristijärvellä, Kajaanissa, Sotkamossa ja Paltamossa, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa (Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio) ja Kajaanin ammattikorkeakoululla (KAMK).