Sosionomi, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus antaa sinulle laajat valmiudet toimia esimerkiksi varhaiskasvatuksen parissa, sosiaalipalveluissa tai järjestötyössä.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Hyvinvointia kehittävä muutoksentekijä

Sosionomin tutkinto antaa sinulle laajat valmiudet ohjaamiseen ja kohtaamisen ihmisten elämän erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa omaksut kehittävän työotteen ja opit hyödyntämään sosiaalialan erilaisia ohjaavia ja kuntouttavia työmenetelmiä ihmisten auttamiseksi. KAMKin sosionomiopinnoissa painottuvat varhaiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka, kuntouttava työote sekä palveluohjaus eri elämänvaiheissa ja tilanteissa oleville asiakkaille. Opintojen aikana voit itse vaikuttaa suuntautumiseesi vapaasti valittavilla opinnoilla sekä harjoittelujen ja opinnäytetyön avulla. Koulutuksessa perehdytään myös digitaalisten ympäristöjen ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen ohjaustyössä.

Koulutus antaa sinulle myös mahdollisuuden hankkia varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Valmistuttuasi pystyt toimimaan myös asiakastyön ohjausta sisältävissä sosiaalihuollon yksiköissä johtotehtävissä.

Opinnot

Sosionomin koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Minkälaisiin töihin valmistut

Merkityksellinen ja monipuolinen työ

Opinnot antavat mahdollisuuden toimia esimerkiksi varhaiskasvatuksen sosionomina, sosiaalipalveluissa tai järjestötyössä.

Harjoittelut

Ote työhön opintojen aikana

Koulutukseen sisältyy kolme harjoittelujaksoa, jotka valmistavat sinut tulevaisuuden työtehtäviin. Osa harjoitteluista voidaan hyväksi lukea aikaisemmalla työkokemuksella ja harjoitteluja voit tehdä myös soveltuvin osin omassa työssä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opetus toteutetaan suurimmilta osin etäopetuksena, harjoitteluina sekä itsenäisinä opintotehtävinä verkossa ja sosiaalialan työpaikoilla. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja Moodle-oppimisalustaa.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku Sosionomin koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae Opintopolussa

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

KAMKStart toisen asteen opiskelijoille Avoin AMK Polkuopinnot