Insinööri, rakennus- ja yhdyskunta- tekniikka, päivätoteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen keskeisimpiä aihealueita ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Rakennusalan ammattilaiseksi

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen, rakennetekniikkaan ja kiinteistöjen kunnossapitosuunnitteluun.

Koulutus antaa kaikille opiskelijoille laajat rakennustuotannon sekä kiinteistönpidon johto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin liittyvät perustaidot, joita opiskelija voi syventää vaihtoehtoisten ammattiopintojen kautta.

 

Suuntautumisvaihtoehdot

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opit tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuasi sinulla on myös valmiudet verrata useita erilaisia vaihtoehtoisia työmenetelmiä halutun tavoitteen saavuttamiseksi.
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opit ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkitys kiinteistön ylläpidossa.
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamisen työmaatekniikka tulevat myös sinulle tutuiksi. Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa paikalliset yhteistyökumppanit ovat keskeisesti mukana opetuksen järjestämisessä.

Opinnot

Rakennustekniikan insinöörikoulutus kestää 4 vuotta ja sen laajuus on 240 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Minkälaisiin töihin valmistun

Rakennusalan ammattilaiseksi

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistuttuasi voit työskennellä monenlaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Voit työllistyä muun muassa uudis- ja korjausrakentamisen alalle tai rakennusteollisuuden palvelukseen työnjohto- ja suunnittelutehtäviin. Vastavalmistuneena rakennusinsinöörinä työnimikkeesi voi olla esimerkiksi työnjohtaja, työmaainsinööri, laskentainsinööri tai tuotantoinsinööri.

Projektit

Tekemisen meininkiä

KAMK toimii tiiviissä yhteistyössä alueen julkisen ja yksityisen sektorin työelämäkumppaneiden kanssa. Kotimaisten kumppanien lisäksi teemme yhteistyötä myös valittujen kansainvälisten kumppanien kanssa, mikä mahdollistaa monipuoliset ja ammattitaitoa edistävät harjoittelujaksot ulkomailla.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

KAMKStart toisen asteen opiskelijoille Avoin AMK Polkuopinnot