SPEX-hanke lanseeraa “Sporti’s Universe” ja SportkompasExergaming –verkkokurssin kesällä 2024

Eurobarometri-raportin mukaan pienten lasten motorinen osaaminen Euroopassa on heikentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä: 21 prosenttia alakouluikäisistä lapsista on luokiteltu “merkittävästi alle keskiarvon”. Fyysinen aktiivisuus on tärkeä osa terveellistä elämää, sillä se edistää merkittävästi fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Haasteen ratkaisemiseksi Euroopassa on omaksuttava uusia kansallisia toimenpiteitä liikunnan edistämiseksi. EU:n osarahoittama Erasmus+ SPEX -hanke vastaa osaltaan tähän haasteeseen. Hankkeessa tehdään tunnetuksi Sportkompas-työkalua, jonka avulla lapset voivat valita itselleen sopivan liikuntamuodon. Hankkeessa kehitetään myös Exergamingiä, liikunnallista digitaalista pelaamista. Hankkeessa on mukana kahdeksan liikunta-alan toimijaa Euroopasta:  – SportaMundi (Belgia) Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK, Suomi), HAN University of Applied Science (Alankomaat), UISP (Italia), Verde Klaster (Puola), Sportcamp (Kreikka), Cluster Sports & Technology (Alankomaat) ja EPSI (Belgia). Hanke edistää kestävien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa liikunta-alalla.

SPEX -hankkeessa kohderyhmänä ovat 8-10-vuotiaille lapset. Tavoitteena on tehdä fyysisestä aktiivisuudesta hauskaa ja mukaansatempaavaa pelielementtien ja leikkimisen avulla.  Tämä mahdollistuu mm. Exergamingin avulla, jossa digitaaliseen pelaamiseen käytetään omaa kehoa. Sportkompas – työkalu taas auttaa lapsia valitsemaan sopivan urheilulajin kiinnostuksen kohteiden kautta. Hankkeessa on tehty taustaselvitystä Exergamingistä osana Sportkompas -työkalua.  KAMKin, Sports & Technologyn ja SportaMundin yhteistyö johti Exergaming -harjoitusten kehittämiseen erityisesti 8–10-vuotiaille lapsille.
Hankkeessa on testattu Sporkompas -työkalulla 200 lasta osallistujamaissa.  Samalla on kartoitettu lasten kokemuksia SportKompas -alustasta, mikä merkitsee ratkaisevaa vaihetta “Sporti’s Universe”-nimisen Exergaming-ohjelman kehittämisestä edelleen. KAMK kehittää hankkeessa myös SportkompasExergaming verkko-kurssin, jossa huomioidaan pedagogiset ratkaisut. Se suunnataan liikuntaa ohjaaville ja opettaville tahoille.
Yleisesti ottaen pelillistämisen integroiminen liikuntaan tarjoaa mahdollisuuden kehittää lasten kognitiivisia, motorisia ja sosioemotionaalisia taitoja uudella tavalla.  Liikuntakasvatukseen voidaan luoda myös digitaalinen ulottuvuus.

Seuraa projektia: Facebook ja LinkedIn.