Sairaanhoitajakoulutus käynnistyy jälleen Raahessa syksyllä 2024

Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittaa sairaanhoitajien monimuotokoulutuksen Raahessa kolmen vuoden tauon jälkeen. Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024. Aloituspaikkoja on tarjolla 20 opiskelijalle.

Sairaanhoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä ja kaikki KAMKista valmistuneet sairaanhoitajat ovat työllistyneet. Edellisellä hakukerralla koulutus Raahessa oli niin suosittu, että aloituspaikat päätettiin kaksinkertaistaa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluva Raahe on alueen toiseksi suurin kaupunki Oulun jälkeen. Sosiaali- ja terveysalalla on yli 2000 työpaikkaa Raahen seudulla.

Sairaanhoitajan ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon, palliatiivisen hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä, mikä vastaa noin 3,5 vuoden opiskeluaikaa. Tutkinto antaa pätevyyden työskennellä Suomen lisäksi myös muissa EU-maissa ilman lisäkoulutusta.

Monimuoto-opiskelijan työhön sisältyy etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opetus toteutetaan pääosin Raahessa. Lisäksi Kajaanin kampuksella on 2–3 kertaa lukuvuodessa simulaatioharjoitukset. Opiskelun ohessa voi mahdollisuuksien mukaan myös työskennellä.

Opiskelijat valitaan koulutukseen pääsykokeen perusteella, johon kuuluvat matematiikkaosio, aineistokoe ja haastattelu. Hakijoille järjestetään erillinen valintakoetilaisuus Raahessa Koulutuskeskus Brahen Tervahovinkadun yksikössä maanantaina 20.5.2024. Haastatteluja jatketaan tarvittaessa seuraavana päivänä.

Koulutuskeskus Brahen kehittämän monikampusmallin mukaisesti AMK-tutkintoon johtavat koulutukset on aloitettu Raahessa vuonna 2018 yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Raahen kaupungin kanssa. Sairaanhoitajakoulutuksen 20 paikan lisäksi kevään yhteishaussa ovat Raahessa mukana 22 paikkaa konetekniikan insinöörikoulutukseen sekä 70 paikkaa (haussa mukana Kajaani ja Kuusamo) rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutukseen. Raahessa koulutetaan myös tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä sekä tietojenkäsittelyn tradenomeja pelialalle.

Lisätiedot
Jaana Ritola, johtaja
puh. 050 325 6413
jaana.ritola(@)brahe.fi
Koulutuskeskus Brahe

Eija Heikkinen, osaamisaluejohtaja
puh. 044 710 1202
eija.heikkinen(@)kamk.fi
Kajaanin ammattikorkeakoulu