Raahessa starttaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörien koulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Raahen kaupunki ovat sopineet tulevana syksynä Raahessa käynnistyvistä koulutuksista. Päivämuotoisena opetuksena alkaa ensimmäistä kertaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörien koulutus ja lisäksi koneinsinööreille käynnistyy jälleen uusi monimuoto-opetuksen ryhmä. Koulutukset ovat haettavissa ammattikorkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 15.–30.3.2023.

Maineikas malli ja mallikasta yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten hyväksi

Koulutuskeskus Brahen johdolla kehitetty monikampusmalli on herättänyt valtakunnallista huomiota onnistuneena esimerkkinä koulutuksen saavutettavuuden parantamisessa ja sitä kautta seutukaupunkien veto- ja pitovoiman kehittämisessä. KAMKin tutkintoon johtavia AMK-koulutuksia on järjestetty Raahessa Koulutuskeskus Brahen tiloissa vuodesta 2018 alkaen.

– Olennaista koulutusten tuomisessa Raahen seudulle on paitsi vaihtoehtojen tarjoaminen paikallisille nuorille ja jatkokouluttautujille myös alueen yritysten osaajatarpeisiin vastaaminen. Yhteistyössä on alusta alkaen ollut mukana aktiivinen elinkeinoelämän edustus, mikä on mallin ehdoton vahvuus, tiivistää Koulutuskeskus Brahen rehtori ja kuntayhtymän johtaja Jaana Ritola.

Pelialan koulutuksen huippuosaajana profiloitunut Kajaanin ammattikorkeakoulu räätälöi ICT-insinöörien opintosuunnitelman varta vasten Raahen seudun tarpeisiin ottaen huomioon tulevaisuuden vaatimukset. Ohjelmistokehitykseen painottuvassa koulutuksessa perehdytään myös kyberturvallisuuteen, jonka merkitys tulee kasvamaan entisestään yhä useammalla alalla. Yksi vahva peruste tieto- ja viestintätekniikan valikoitumisesta Raahessa käynnistyviin koulutuksiin on SSAB:n tehtaan tuotantotavan muutoksesta ja siihen kytkeytyvästä liiketoiminnasta aiheutuvat osaamistarpeet. Alan osaajista on valtava kilpailu myös muualla Suomessa ja kansainvälisestikin, joten valmistuvista kiinni pitämiseksi halutaan tehdä töitä jo opintojen aikana.

– Meidän tehtävämme on varmistaa opiskelijoillemme ajantasainen ja pätevä koulutus, joka antaa kilpailukykyiset eväät kehittyä huippuosaajaksi työelämässä. Turvallinen, välittävä opiskeluympäristö on osa tätä ja olemme saaneet erittäin hyviä arvioita yhteishengestä ja opettajien tuesta. Myös paikallisten yritysten kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä ja kontakteja opiskelijoille kertyy koko koulutuksen ajan. Harjoittelut ja opinnäytetyöt ovat ajankohtaisia aiemmin aloittaneiden rakennustekniikan, konetekniikan ja tietojenkäsittelyn ryhmien osalta tulevana lukuvuonna. Tällä kertaa yhteinen nimittäjä syksyn -23 aloitukseen on ohjelmisto-osaaminen, kertoo koulutusjohtaja Jari Kähkönen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu järjestää Raahessa tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon johtavaa koulutusta, josta opiskelijat valmistuvat ohjelmistokehittäjän nimikkeellä. Nyt tarjolle tulee 22 paikkaa suoraan jatkopolkuun ylempään tutkintoon niille, jotka haluavat osaamistaan syventää. Konetekniikassa paikkoja on jaossa 60 Raahen, Kajaanin ja Sotkamon kesken. Raahen kaupungin kehittämisen toimialajohtaja Pasi Pitkänen näkee koulutuksen ennen kaikkea tärkeänä sijoituksena.

– Kaupungin merkittävä rahallinen panos korkea-asteen koulutusten tarjoamiseen on kannattava elinvoimainvestointi, joka istuu erinomaisesti meidän strategisiin linjauksiimme ja on yksi kriittisistä menestymisen osatekijöistä sekä nuorten että yritysten kannalta. Opiskelijoissa on myös yrittäjyydestä kiinnostuneita ja heidän tukemiseensa meillä on paljon annettavaa.

Lisätietoja:

Jaana Ritola, johtaja, Koulutuskeskus Brahe
puh. 050 325 6413, jaana.ritola@brahe.fi

Jari Kähkönen, koulutusjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
puh. 044 710 1303, jari.kahkonen@kamk.fi

Pasi Pitkänen, johtaja, Raahen kaupunki, Raahen seudun kehitys
puh. 040 135 6750, pasi.pitkanen@raahe.fi